Main Menu
User Menu

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Prievidza

Prehľad miest a obcí, ktoré boli nimi postihnuté

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Prievidza


Cígeľ
Obyvatelia spolupracovali s Hornonitrianskou partizánskou brigádou a vytvorili jadro oddielu Major. Dňa 13. januára 1945 do Cígľa vtrhli nacisti a zaistili 93 občanov (pred 13. januárom zaistili 7 občanov). Vypočúvali ich a mučili. Potom zaistených odviezli do Prievidze, kde ich niekoľko dní väznili a mučili. Mučeniu podľahol Štefan Mjartan a Anton Murár. Bratov Jána a Tomáša Chrebetovcov zastrelili za železničnou stanicou v Prievidzi a ďalších - Gregora Belána st., Gregora Belána ml., Juraja Cmarku a Jozefa Svítka - popravili v Zemianskych Kostoľanoch. Celkove Nemci zabili 8 obyvateľov Cigľa.


Dolné Vestenice
Vestenickí povstalci vytvorili počas SNP partizánsky oddiel Dolné Vestenice, ktorý bol začlenený do Hornonitrianskej partizánskej brigády. Spolupracovali aj s partizánskym zväzkom Jan Žižka. Dňa 20. februára 1945 nastal ťažký boj oddielu s 58-člennou skupinou Edelweiß. Potom obec obsadili nacisti, ktorí vypálili dom Jozefa Malíka a hájovňu Hradištnica. Z obce odvliekli 52 osôb, z ktorých sa 10 už nevrátilo.


Handlová
Najvýraznejším verejným masovým vystúpením proti ľudáckemu slovenskému štátu bol štrajk handlovských baníkov koncom októbra 1940. Vojsko a žandári štrajk brutálne potlačili. Za účasť na ňom Nemci zatvorili 37 štrajkujúcich. Takmer 200 Handlovčanov bojovalo v 1. československej partizánskej brigáde M. R. Štefánika. Počas SNP sa sformovala Handlovská rota, ktorá bojovala v rámci 4. taktickej skupiny povstaleckej armády. Obyvatelia Handlovej pomáhali najmä pri deštrukčných akciách. V septembri 1944 gestapáci umučili a zavraždili Jána Hagaru, ktorého najprv polomŕtveho prevážali po Handlovej v klietke na výstrahu ostatným občanom. Umučili aj bývalého riaditeľa chemickej továrne Ing. Mácha, ktorému zaživa sťahovali kožu z chrbta a vypichli obe oči. Napokon ho zavraždili. Nacisti umučili a zavraždili neskôr i ďalších 11 obyvateľov mesta. Strašnú smrť pripravili partizánke, ktorú dokaličenú vozili po Handlovej a potom ju zastrelili.


Prievidza
Po vypuknutí SNP partizáni z oddielu Vtáčnik obsadili v Prievidzi dôležité úrady a na území mesta vyhlásili obnovenie Československej republiky. Od 9. septembra 1944 sa Prievidza stala veliteľským stanovišťom 4. taktickej skupiny 1. československej armády na Slovensku. Bola tu i vojenská poľná nemocnica a v kúpeľoch Bojnice vybudovali povstalci stredisko pre rekonvalescentov. Nemocnicu i stredisko zásobovali revolučné národné výbory z Prievidze a okolitých obcí. Po ústupe povstalcov do hôr Nemci zriadili v Prievidzi vyšetrovacie oddelenie a väznicu. Príslušníci gestapa tu denne vypočúvali, mučili a vraždili povstalcov. Z masových hrobov medzi železničnou stanicou a riekou Handlovkou a na dvore Carpathie bolo exhumovaných 92 obetí. Masový hrob bol odkrytý aj v neďalekých Bojniciach, kde nacisti tesne pred oslobodením popravili 45 partizánov a sovietskych vojakov.


Valaská Belá
V prvých dňoch SNP nadviazali členovia revolučného národného výboru spojenie s partizánskymi jednotkami v okolí. Z obce 60 dobrovoľníkov bojovalo proti nacistom vo Vestenickej doline. Dňa 6. novembra 1944 v boji proti nim padlo 7 partizánov. Dvoch ranených partizánov Nemci odvliekli do dediny a na druhý deň popravili. Ďalších 13 osôb zavraždili v Škrípovskej doline.


Zemianske Kostoľany
Obyvatelia podporovali partizánsky oddiel Vtáčnik. Odbojoví pracovníci z tamojšieho vojenského technického a chemického ústavu zásobovali partizánsku jednotku Čapajev na východnom Slovensku trhavinami a iným materiálom. Občania pomáhali partizánom pri diverzných akciách na železničnej trati medzi Novákmi a Zemianskymi Kostoľanmi. Po prechode povstalcov do hôr Nemci za pomoc partizánom vyvraždili 4-člennú rodinu Pršovcov a na smrť umučili Jozefa Bleya -partizána z oddielu Vtáčnik. Z masového hrobu v Zemianskych Kostoľanoch bolo po oslobodení exhumovaných 73 obetí nacizmu.


Zdroj:
Autor: Stanislav Mičev, PaedDr. Ján Stanislav, PaedDr. Jozef Rodák, Dušan Halaj, CSc.
Názov: Fašistické represálie na Slovensku
ISBN: 80-215-0063-8
URL : https://www.valka.cz/Nacisticke-represalie-na-Slovensku-Okres-Prievidza-t45675#178112Verze : 0