Main Menu
User Menu

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Považská Bystrica

Prehľad miest a obcí, ktoré boli nimi postihnuté

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Považská Bystrica


Bodiná
V marci 1944 v obci vznikol ilegálny revolučný národný výbor. Obyvatelia zabezpečovali proviant pre povstalcov a zúčastňovali sa prác pri zatarasovaní prístupových ciest smerom na Veľkú Čiernu a Rajec. Dňa 24. septembra 1944 utvorili bojovú jednotku, ktorá sa zúčastnila bojov o Prečin. Pri týchto bojoch boli dvaja povstalci zajatí a nemci ich na druhý deň zastrelili. Dňa 16. decembra 1944 nacisti vypálili osady Marek a Studená. Neskôr - 17. apríla 1945 - vypálili v Bodinej 8 poľnohospodárskych usadlostí a 22 občanov odvliekli ako rukojemníkov do Prečína.


Dubnica nad Váhom
V meste pracoval ilegálny revolučný národný výbor. Obyvatelia podporovali partizánov v okolí. V rámci represálií nacisti zavraždili niekoľko miestnych obyvateľov a vyrabovali výrobné objekty Škodových závodov. Dňa 15. novembra 1944 za sabotáže obesili Jána Pätoprstého a 7. apríla 1945 zastrelili Michala Hudcovského. Z masového hrobu medzi Prílesom a Dubnicou boli po oslobodení exhumované 4 obete a v Údolí 26 obetí nacistických popráv. V areáli terajších Závodov ťažkého strojárstva sa našlo telo komunistky Alžbety Rossovej a partizána Stanislava Sústu.


Ladce
Obyvatelia Ladiec podporovali partizánov šatstvom, potravinami a poskytovali im informácie o nepriateľovi. Nacisti za trest 7. apríla 1945 vypálili Horné Ladce. Úplne vypálili 16 domov, 3 čiastočne a 9 hospodárskych stavísk vážne poškodili. Dňa 14. apríla 1945 partizáni zajali dvoch príslušníkov gestapa, za čo nemci 16. apríla 1945 zaistili ako rukojemníkov 20 občanov a v miestnej továrni ich postrieľali.


Lazy pod Makytou - osada Mladoňov
Obyvateľstvo podporovalo príslušníkov 2. československej partizánskej brigády J. V. Stalina a pomáhalo aj pri pokuse brigády o prechod na Moravu. Dňa 29. októbra 1944 na osadu zaútočili jednotky SS. Zastrelili sovietskeho partizána, ktorý strážil prístupovú cestu a po ťažkom boji osadu obsadili. Esesáci vyrabovali všetky príbytky, obyvateľov vyhnali z domov a mužov sústredili za dedinou. Drevené chalupy poliali benzínom a zapálili. V jednej z nich zhorelo aj 12-ročné dievčatko. V to ráno nemci zavraždili 20 ľudí - 16 domácich obyvateľov a 4 partizánov. Vypálili celkove 14 domov a 25 hospodárskych budov.


Pružina
Viacerí obyvatelia sa aktívne zúčastnili Povstania a zásobovali partizánov potravinami. Nacisti pri trestnej výprave 3. januára 1945 vtrhli do obce, obyvateľov vypočúvali a mučili. Zabili predsedu revolučného národného výboru Antona Kardoša a vypálili jeho dom. Celkove zavraždili 4 občanov, vypálili 3 domy, 3 hospodárske staviská a mlyn v Riedke.


Zdroj:
Autor: Stanislav Mičev, PaedDr. Ján Stanislav, PaedDr. Jozef Rodák, Dušan Halaj, CSc.
Názov: Fašistické represálie na Slovensku
ISBN: 80-215-0063-8
URL : https://www.valka.cz/Nacisticke-represalie-na-Slovensku-Okres-Povazska-Bystrica-t45674#178110Verze : 0