Main Menu
User Menu

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Michalovce

Prehľad miest a obcí, ktoré boli nimi postihnuté

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Michalovce


Klokočov
Obyvatelia Klokočová všetkými prostriedkami podporovali partizánov z oddielov Jastrib, Veža a Kriváň. Viac ako pätnásť občanov sa stalo ich príslušníkmi. V druhej polovici septembra 1944 do Klokočovej vtrhli Nemci. Na odvetu za pomoc partizánom vypálili dva domy úplne a tri čiastočne. Z obce odvliekli 24 mužov, ktorých väznili v Michalovciach, Vranove a v Prešove.


Kusín
Obyvatelia obce pomáhali príslušníkom viacerých partizánskych jednotiek: Pugačov, Jastrib, Veža, Kriváň, Borkaňuk a Bohún. Prvé kontakty s partizánmi oddielu Pugačov nadviazali už v apríli 1944. Občania robili partizánom spojky, liečili a ukrývali ranených. Nemci za trest vypálili 12 domov a 70 hospodárskych stavísk.


Michalovce-Biela hora (lesík)
Nemci v ňom 27. novembra 1944 zavraždili a do dvoch masových hrobov zahrabali 25 obetí. V jednom bolo 10 občanov z blízkych dedín (z Jovsy, Poruby pod Vihorlatom a Kusína), v druhom našlo smrť 15 príslušníkov partizánskeho oddielu Kriváň z rôznych končín Slovenska.


Poruba pod Vihorlatom
Za pomoci partizánov sa v obci vytvoril ilegálny revolučný národný výbor. Občania zásobovali partizánov potravinami a podávali im správy. Za aktívnu pomoc partizánom doplatil životom v koncentračnom tábore žandár Pavol Žilák a jeho manželka zomrela na následky mučenia. Nacisti v dňoch 3. a 4. novembra 1944 úplne vypálili 106 domov, čiastočne 6 domov a 72 poľnohospodárskych stavísk. Jedného občana zastrelili na Bielej hore pri Michalovciach.


Vinné
Obyvatelia Vinného sa veľmi aktívne zapájali do protifašistického odboja. Na čele ilegálneho hnutia stál Pavol Boroš, ktorý roku 1942 zorganizoval v lesoch nad Vinným bojovú jánošíkovskú družinu, prvú na Slovensku. Od apríla 1944 v blízkosti obce pôsobil partizánsky oddiel Pugačov a neskôr tri jednotky - Jastrib, Veža a Kriváň. Najužšie kontakty nadviazali obyvatelia Vinného s oddielom Veža. V partizánskych oddieloch bojovalo 20 občanov. Dňa 28. októbra 1944 partizánske oddiely na príkaz štábu 4. ukrajinského frontu obsadili všetky podhorské obce v pohorí Vihorlat, medzi nimi aj Vinné a vyhlásili ich za oslobodené. O dva dni nacisti zaútočili na dedinu zo všetkých strán. Pod tlakom pre sily partizáni ustúpili do lesa. Nemci obec vydrancovali a vypálili. Úplne zhorelo 285 domov a čiastočne 120. Brutálne zavraždili rodinu notára Ivana, aktívneho antifašistu. Jeho manželku a dve deti - štvorročné dievčatko a dvojročného chlapčeka - zastrelili a potom ich nechali zhorieť v plameňoch domu. Nemci zavraždili aj občana Stanislava Stašku, chlapca Jána Demčáka a starenku Stankovskú. Do koncentračných táborov odvliekli 15 občanov.


Zdroj:
Autor: Stanislav Mičev, PaedDr. Ján Stanislav, PaedDr. Jozef Rodák, Dušan Halaj, CSc.
Názov: Fašistické represálie na Slovensku
ISBN: 80-215-0063-8
URL : https://www.valka.cz/Nacisticke-represalie-na-Slovensku-Okres-Michalovce-t46148#179867Verze : 0
V roku 1942 vznikla v lesích Vihorlátu ozbrojená skupina, kterou vedl Pavol Boroš. Tato skupina sdružovala 18 lidí a většinou se jednalo o židovské antifašisty. Tato skupina byla v činnosti do 7.4.1942. Velitel Pavol Boroš zahynul na rozhraní rokou 1942 1943 za nevyjasněných okolností.
Další partyzánská jednotka Jastrib působila od 26.8.1944 do 26.11.1944. měla 20 bojovníků. Velitel Michail Zacharovič Seň, náčelník štábu Peter Michailusenko, politruk Jurij Feltenson.
URL : https://www.valka.cz/Nacisticke-represalie-na-Slovensku-Okres-Michalovce-t46148#197609Verze : 0
Diskuse
Hladam vsetky dostupne informacie o Partyzanskej skupine a jej bojovnikoch Janosik-rota Krivan ktora posobila vo Vyhorlatskych horach. Clenom ktorej bol aj brat mojho stareho otca Michal Ruman a je dodnes nezvestny. gres.p@centrum.sk
URL : https://www.valka.cz/Nacisticke-represalie-na-Slovensku-Okres-Michalovce-t46148#347226Verze : 0