Main Menu
User Menu

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Levice

Prehľad miest a obcí, ktoré boli nimi postihnuté

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Levice


Slatina
Obec bola v rokoch 1938-1944 súčasťou horthyovského Maďarska. V polovici decembra sovietske vojská Slatinu oslobodili, no 23. decembra sa Nemci do obce vrátili. V dome Kolomana Fizika na okraji obce postrieľali 56 občanov cigánskeho pôvodu a dom zapálili.


Zdroj:
Autor: Stanislav Mičev, PaedDr. Ján Stanislav, PaedDr. Jozef Rodák, Dušan Halaj, CSc.
Názov: Fašistické represálie na Slovensku
ISBN: 80-215-0063-8
URL : https://www.valka.cz/Nacisticke-represalie-na-Slovensku-Okres-Levice-t49779#192470Verze : 0