Main Menu
User Menu

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Košice

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Košice

Košice

V septembri 1943 horthyovskí nacisti - nyilašovci - v rámci zatýkania na celom území Maďarska len v samotných Košiciach zatkli 73 antifašistov. Teror a represálie nyilašovcov v Košiciach a v ich okolí vyvrcholili koncom roka 1944 a začiatkom roka 1945. Vytvorili si špeciálne popravné jednotky, ktoré mučili a vraždili ľudí na rôznych miestach Košíc a v ich okolí. Koncom novembra 1944 nyilašovci popravili 70 partizánov v lese na Soroške. Začiatkom decembra chytili v lese na Chvalabohu 15 vojnových zbehov. Po výsluchu ich odviezli naspäť do lesa a zastrelili. V Čermeľskom údolí blízko "Papierového mlyna" pri Baránku (neďaleko odbočky na Košické Hámre) koncom decembra 1944 a začiatkom januára 1945 zastrelili 36 osôb. Na rôznych miestach Košíc pri rieke Hornád zastrelili viac ako 40 osôb. Poslednou otrasnou udalosťou pri Hornáde bola vražda na smetisku, kde zastrelili 14 osôb. Pri bývalých Gajdošových kúpeľoch nyilašovskí nacisti zavraždili 3 osoby, pri železničiarskych blokoch 14 osôb, pri kalvárii 8 ilegálnych pracovníkov a v Petrovovom sade ďalších 5 mužov. Dňa 5. januára 1945 obesili na stromy hlavnej ulice 12 osôb. Popritom vraždili aj v okolitých dedinách. V katastri obce Hrašovik na brehu rieky Torysa zavraždili troch protifašistických bojovníkov. Iných troch antifašistov zavraždili v Herľanoch a ďalších troch v Krásnej nad Hornádom. Dňa 17. januára 1945 zavraždili 17 ilegálnych pracovníkov pri ťahanovskom tuneli.

Zdroj:
Autor: Stanislav Mičev, PaedDr. Ján Stanislav, PaedDr. Jozef Rodák, Dušan Halaj, CSc.
Názov: Fašistické represálie na Slovensku
ISBN: 80-215-0063-8
URL : https://www.valka.cz/Nacisticke-represalie-na-Slovensku-Okres-Kosice-t46147#179866Verze : 0