Main Menu
User Menu

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Humenné

Prehľad miest a obcí, ktoré boli nimi postihnuté

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Humenné

Hrubov

Od augusta v okolí Hrubova striedavo pôsobila partizánska jednotka Čapajev, partizánsky oddiel Majorov a partizánsky zväzok Stalin. Z miestneho obyvateľstva sa k partizánom pridalo niekoľko mužov. Občania partizánom všestranne pomáhali. V budove školy sídlil štáb partizánskej jednotky Požarskij. Za pomoc partizánom Nemci obec štyrikrát prepadli a ostreľovali. Po nútenej evakuácii obyvateľov obec vydrancovali a 19. novembra 1944 vypálili. Úplne zhorelo 94 domov a hospodárskych stavísk. Do koncentračných táborov v Nemecku Nemci odvliekli troch občanov.

Ohradzany

Od začiatku roka 1944 sa v chotári obce ukrývali sovietski zajatci, ktorí ušli z koncentračných táborov. Spolu s ilegálnymi pracovníkmi organizovali partizánske hnutie. Niektorí občania od septembra 1944 spolupracovali s partizánskou jednotku Čapajev. Za pomoc partizánom nacisti v októbri 1944 vypálili tri domy. V lokalite Chmeľník zastrelili partizána Antona Senka.

Víťazovce

Občania spolupracovali s partizánskou jednotkou Čapajev, ku ktorej sa z obce pridalo desať mužov. Miestne obyvateľstvo poskytovalo partizánom odev, potraviny, konské postroje a obuv, ktorú tu šili a opravovali v obuvníckej dielni. Za pomoc partizánom bola obec 24. novembra 1944 vypálená. Úplne zhorelo 70 domov a hospodárskych budov. Nemci pred vypálením obce obyvateľov nútene evakuovali, jedného obyvateľa odvliekli do susednej dediny Ohradzany, kde ho zastrelili, pretože jeho dvaja synovia boli partizáni. Ďalším dvom občanom sa cestou na popravu podarilo ujsť.

Zdroj:
Autor: Stanislav Mičev, PaedDr. Ján Stanislav, PaedDr. Jozef Rodák, Dušan Halaj, CSc.
Názov: Fašistické represálie na Slovensku
ISBN: 80-215-0063-8
URL : https://www.valka.cz/Nacisticke-represalie-na-Slovensku-Okres-Humenne-t46146#179865Verze : 0