Main Menu
User Menu

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Galanta

Prehľad miest a obcí, ktoré boli nimi postihnuté

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Galanta


Sereď
Sereď obsadili Nemci opäť 2. septembra 1944 a hneď obnovili bývalý sústreďovací tábor, ktorý zriadili už 21. septembra 1941. V rokoch 1942 - 1943 z tábora deportovali niekoľko tisíc rasovo prenasledovaných osôb. Transporty sa obnovili koncom septembra 1944 a pokračovali až do 30. marca 1945. Dva dni pred oslobodením mesta odišiel posledný vlak s väzňami do Terezína. Celkove od septembra 1944 do marca 1945 nacisti deportovali zo Serede takmer 12 000 osôb. Okrem toho táboroví dozorcovia zavraždili v priestoroch zberného tábora najmenej 15 rasovo prenasledovaných osôb a účastníkov Povstania.


Zdroj:
Autor: Stanislav Mičev, PaedDr. Ján Stanislav, PaedDr. Jozef Rodák, Dušan Halaj, CSc.
Názov: Fašistické represálie na Slovensku
ISBN: 80-215-0063-8
URL : https://www.valka.cz/Nacisticke-represalie-na-Slovensku-Okres-Galanta-t49033#190618Verze : 0