Main Menu
User Menu

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Bratislava-Mesto

Prehľad miest a obcí, ktoré boli nimi postihnuté

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Bratislava - mesto


Koncom roka 1943 sa v Bratislave vytvorila ilegálna Slovenská národná rada. V období slovenského štátu bolo v Bratislave mnoho stredísk represívnych orgánov, ktoré sa zameriavali na prenasledovanie antifašistov a na stíhanie rasovo odlišných osôb, predovšetkým obyvateľov židovského pôvodu. Kvôli prvým deportáciám židovského obyvateľstva Nemci na jar 1942 zriadili na Patrónke deportačné stredisko, odkiaľ odišiel prvý transport rasovo prenasledovaných osôb do koncentračného tábora. Sústreďovacie stredisko pre ženy na Patrónke bolo známe krutým zaobchádzaním s väzeňkami. Na dnešnej Vlčkovej ulici číslo 35 si esesáci zriadili väznicu a mučiareň, kde 17. decembra 1944 zavraždili študenta Mirka Nešpora. Úradovňa Einsatzkommanda ZbV 29 na bývalej Édlovej ulici číslo 6 mala za úlohu vyriešiť v Bratislave a okolí takzvanú židovskú otázku. Príslušníci úradovne už v dňoch 28. a 29. septembra 1944 zaistili okolo 3000 rasovo prenasledovaných osôb, ktoré odovzdali do zberného tábora v Seredi. Od konca septembra 1944 do konca marca 1945 nacisti v priestoroch úradovne umučili a zavraždili najmenej 9 rasovo prenasledovaných osôb. Miestom najkrutejšieho vraždenia v Bratislave bol provizórny koncentračný tábor v Petržalke, kde Nemci väznili 1600 osôb. Väčšinou to boli židovskí občania z Maďarska, ale aj zajatci zo ZSSR, Talianska a Juhoslávie. V súvislosti s evakuáciou Bratislavy nacisti 29.marca 1945 vydali rozkaz na evakuáciu petržalského tábora. Transport do koncentračného tábora Mauthausen trval pešo a parnou loďou niekoľko dní. Desiatky väzňov počas transportu zahynuli od hladu a smädu. Príslušníci deportačnej jednotky podľa rozkazu likvidovali každého väzňa neschopného transportu. Mŕtvoly hádzali do Dunaja. Po príchode do Mauthausenu jednotka SS, ktorá väzňov preberala, zlikvidovala všetkých nevládnych priamo na lodi a ich telá tiež pohádzala do Dunaja. Po oslobodení Bratislavy sa pri exhumácii piatich spoločných hrobov našli telá 460 obetí.


Zdroj:
Autor: Stanislav Mičev, PaedDr. Ján Stanislav, PaedDr. Jozef Rodák, Dušan Halaj, CSc.
Názov: Fašistické represálie na Slovensku
ISBN: 80-215-0063-8
URL : https://www.valka.cz/Nacisticke-represalie-na-Slovensku-Okres-Bratislava-Mesto-t49029#190614Verze : 0