Main Menu
User Menu

Mobilní zásahové jednotky

Mobile Einsatzkommandos (MEK)

Mobiles Einsatzkommando - MEK
Mobilní zásahové jednotkyV tomto případě se nejedná o jednu konkrétní jednotku. Ve Spolkové republice Německo je policie organizována na zemském principu. Jednotlivé spolkové země mají své zemské policie (Landespolizei). Vedle toho existuje Spolková policie (Bundespolizei), ale ta vznikla teprve v roce 2005 transformací dosavadní Spolkové pohraniční stráže (Bundesgrenzschutz - BGS) a na existenci spolkových policií to v podstatě nic nezměnilo.


Vedle zvláštních jednotek Spolkové policie (GSG 9, BFE+), tak existují i zvláštní jednotky jednotlivých zemských policií. Většinou se jedná alespoň o jednu SEK (Spezialeinsatzkommando, dříve Sondereinsatzkommando) a jednu MEK (Mobiles Einsatzkommando), přičemž SEK je záležitostí uniformované a MEK neuniformované části zemské policie. Některé zemské policie mají více než jednu SEK, některé mají jednu jednotku, jež spojuje MEK i SEK. V některých zemí existují navíc samostatné vyjednávací skupiny (Verhandlungsgruppe - VG), v Berlíně existuje i samostatná odstřelovací jednotka (Präzisionsschützenkommando - PSK).


Doba a důvody vzniku těchto jednotek jsou prakticky shodné s GSG 9.
URL CZ: https://www.valka.cz/Mobilni-zasahove-jednotky-t58831#212518Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Mobile-Einsatzkommandos-MEK-t58831#212518Version : 0
MOD
Do působnosti jednotlivých zemských MEK patří především sledování a opatření v rámci pátrání. V případě, že nelze z důvodu pohyblivosti pachatelů dopředu s jistotou určit místo zatčení a není potřeba využít speciálních zásahových ochraných prostředků, jimiž dispojují týmy SEK, provádějí MEK v návaznosti na sledování i vlastní zatčení. MEK jsou nasazovány při prevenci a stíhání pachatelů závažných trestných činů, kdy je při sledování a pátraní potřeba jejich speciální výbavy a výcviku. Většinou si je vyžádají policejní služebny v momentě, kdy u nějakého závažného trestného činu potřebují zajistit důkazy, jež lze obstarat jen pomocí skrytých operativních prostředků.


Příkladem nasazení je například situace, kdy pachatelé opustí s rukojmími místo činu a dají se do pohybu nebo když je potřeba vypátrat místo pobytu unesených osob. Vedle únosů, vydírání a vzetí rukojmí jsou MEK také nasazovány v boji s organizovaným zločinem, často v oblasti obchodu s drogami a zbraněmi a v případech politicky motivovaných trestných činů.Svoji MEK má i Spolkový kriminální úřad (Bundeskriminalamt - BKA).
Zdroje:


Streife, ročník 43, zvláštní vydání "Spezialeinheiten" (vydává MdI NRW)
https://www.rp.baden-wuerttemberg.de
Zpravodaj Východočeské policie (květen 2005)
https://de.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Mobilni-zasahove-jednotky-t58831#212763Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Mobile-Einsatzkommandos-MEK-t58831#212763Version : 0
MOD