Main Menu
User Menu

Mistr Jan Hus

MISTR JAN HUS26.10.1944


U Čáslavi v trojúhelníku obcí Podhořany, Lovčice a Starkoč byla ze SSSR vysazena skupina MISTR JAN HUS. Dvanáctičlennou skupinu tvořili příslušníci Rudé armády - velitel A. V. Fomin, náčelník štábu I. V. Perchun, dále A. N. Čepurov, M. N. Poljakovova, A. L. Smykova, N. I. Chimič, N. V. Kolesnik, N. A. Mezelev, V. N. Prigodič, I. A. Kniša, N. A. Šustov a jediný Čech, textilní dělník Miroslav Pich – Tůma (22.8.1919). Parašutistická skupina MISTR lAN HUS byla také zformována UŠPH v Kyjevě 16. srpna 1944 a o čtyři dny později předána k dispozici partyzánskému štábu 1. UF v Rzeszowě. Z kmenového počtu 12 výsadkářů 161)byl pouze jediný čs. státní příslušník, Miroslav Pich- Tůma [282], zastávající funkci komisaře. V operačním prostoru Železných hor a Žďárských vrchů měla přispět k destabilizaci německé okupační správy tím, že bude všemi způsoby provádět partyzánský boj, zakládat ilegální národní výbory a zpravodajsky působit ve prospěch 1. UF. Měla čelit vlivu československé vlády z Londýna v domácím prostředí a podporovat KSČ. Parašutisté se po shromáždění na doskokové ploše začali přesunovat do operačního prostoru a první kontakty s obyvatelstvem navázali druhý den po seskoku v obcích Lipovec a Licoměřice a 29. října došlo k vytvoření prvních ilegálních národních výborů v okrese Ronov. V lesích východně Ronova bylo ponecháno 5 výsadkářů pod velením Kolesnika, aby v okolních obcích organizovali zpravodajskou síť a pokračovali v zakládání národních výborů. Do oddílu byli přijati tři Češi a tři uprchlí ruští zajatci. Štáb se 2. listopadu vydal na přesun k Trhové Kamenici, kde rozšířil počet svých spolupracovníků o místní hajné a rolníky. Ponechal zde malou organizační skupinu vedenou Knišem a pokračoval v přesunu do Žďárských vrchů, kde na kótě 802 (Kamenný vrch), zřídil základnu a vybudoval několik podzemních krytů. Odtud navázal rádiové spojení se štábem frontu, vysílal průzkum do širokého okolí a přijímal hlášení spojek od skupin Kolesnika a Kniše. Skupina vnesla do partyzánského způsobu boje nový organizační prvek tím, že vytvářela tzv. civilní partyzánské skupiny, jejichž příslušníci pracovali a žili doma, soustřeďovali se pouze k akcím a po nich se opět domů vraceli. Destrukční činnost byla zatím odložena na dobu pozdější, až se oddíl, čítající koncem listopadu 1944 29 mužů a 4 ženy, vnitřně upevní a prohloubí zpravodajskou, organizační, zásobovací základnu a přijme dodávku zbraní a výbušnin. Tu se podařilo vykorespondovat a 6. prosince 1944 úspěšně převzít na základně Kolesnikovy skupiny. Po dodávce zbraní začali partyzáni rozvíjet vedle politicko - organizační práce také teroristickou a diverzní činnost na silnicích a železnicích, což vedlo na druhé straně k německé snaze po jejich likvidaci. S pomocí konfidentů a též proto, že se gestapu podařilo rádiovým odposlechem lokalizovat místo v lese nedaleko obce Leškovice, z něhož byl veden intenzivní rádiový provoz, byla zmíněná lokalita 26. března 1945 obklíčena jednotkami policejního pluku SS a německé armády a o den později byl celý štáb oddílu (pět sovětských výsadkářů a dva čeští partyzáni) zničen. Parašutisté se v bezvýchodné situaci zastřelili a velitel oddílu, kpt. Fomin byl s těžkým zraněním odvezen do Chrudimi a tam zastřelen. Ze štábu se zachránil pouze komisař Pich - Tůma, který krátce před tragédií odešel s menší skupinou na Žďársko. Ujal se velení nad zbytkem oddílu a vlivem blížící se fronty a růstem ochoty obyvatelstva k aktivnímu boji se oddíl podstatně rozrostl na 450 osob a výrazně zasáhl politicko - organizačně i vojensky do závěrečných bojů a průběhu Květnového povstání na Českomoravské vysočině.
URL : https://www.valka.cz/Mistr-Jan-Hus-t46172#179924Verze : 0
Nic netušící Fominův štáb se vydal v noci z 25. na 26. března z Radinova na další cestu. Protože půda byla značně rozbahněná, byli všichni brzy velmi unaveni. Proto se v pět hodin ráno na chvíli utábořili v lese nedaleko obce Leškovice (jihovýchodně od Golčova Jeníkova). Zatímco mužstvo odpočívalo, radisté opět navázali spojení s ukrajinským štábem. Tím bohužel umožnili nacistům přesné zaměření místa svého táboření a rychlé obklíčení. Na 1500 vojáků wermachtu z posádek v Chrudimi a Habrech, policejní pluk SS, dvě stíhací komanda Schutzpolizei, jagdkomando z Chrudimi a další jednotky bleskově obsazovaly prostor u Leškovic, Petrovic a Hostovlic. K prvnímu boji s ukrytými partyzány došlo v 18 hodin - nerovný zápas pak skončil až ve 4 hodiny ráno 27. března 1945. S obrovskou přesilou svedli partyzáni hrdinný boj až do posledního náboje. Nikdo z obklíčených se nevzdal, všichni položili své mladé životy. Byli to sovětští partyzáni Al. V. Fomin, I. Perechunov, Al. Čepurov, L. Smyková, M. Poljaková a čeští partyzáni Jan Janáček ze Sobiňova a Josef Coufal ze Samotína u Žižkova pole.
URL : https://www.valka.cz/Mistr-Jan-Hus-t46172#203854Verze : 0