Main Menu
User Menu

Ministerstvo vnitra (MV, FMV, MV ČSR/SSR, MVŽP ČSR/SSR)

Ministerstvo vnitraV letech 1945-1990 existovalo několik ministerstev vnitra:


1945-1950 - Ministerstvo vnitra (unitární MV)
1950-1953 - Ministerstvo vnitra (unitární MV)
1953-1968 - Ministerstvo vnitra (unitární MV)


1969-1990 - Ministerstvo vnitra Československé socialistické republiky (federální MV)


1969-1988 - Ministerstvo vnitra České socialistické republiky (české republikové MV)
1988-1990 - Ministerstvo vnitra a životního prostředí České socialistické republiky (české republikové MVŽP)


1969-1988 - Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky (slovenské republikové MV)
1988-1990 - Ministerstvo vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky (slovenské republikové MVŽP)
Poznámka:
V letech 1950-1953 byly z gesce Ministerstva vnitra vyňaty záležitosti týkající se bezpečnosti. Tyto v této době spadaly pod Ministerstvo národní bezpečnosti.
Zdroje:
Sbírka zákonů
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-vnitra-MV-FMV-MV-CSR-SSR-MVZP-CSR-SSR-t79889#292970Verze : 0
MOD