Main Menu
User Menu

Minenräumpanzer Borgward B II (odmínovacie vozidlo)

Minenräumpanzer Borgward B II (Sd.Kfz.300)


Táto konštrukcia vznikla ďalším vývojom odmínovacieho vozidla Borgward B I.
3.4.1940 bola objednaná 2.séria Minenräumpanzerov. Objednaných bolo 100 ks. Táto nová verzia bola označovaná Borgward B II. Bola dlhšia a ťažšia, než jej predchodca. Stroj mal 4 pojazdové kolesá a jednu podpornú kladku. Korba sa opäť skladala z čelného pancierovaného plechu a zbytok bol zo železobetónu. Stroj bol riadený diaľkovo pomocou rádia. Operátor ho ovládal z riadiaceho tanku Kleiner Panzer Befehlswagen I (Sd.Kfz.265) na max.vzdialenosť 2km. Jedným vozidlom mohli byť riadené dva vozidlá naraz. Princíp použitia bol obdobný ako bol u podobných konštrukcií Goliath, Borgward BIV a Springer. Vozidlo nieslo 515kg výbušniny. Vozidlo bolo nasmerované na mínové pole, po zadaní rádiopovelu k odpalu bol iniciovaný 12s oneskorovač a následný výbuch mal zničiť míny v okruhu približne 40 metrov. Produkcia B II bola započatá v 7/1940.
Stroje sa stali súčasťou výzbroje špeciálnej jednotky Minenräum Abteilung 1, ktorá bola vytvorená 1.12.1940. Tvorili je dve Minenräumpanzer Kompanie. Každú rotu tvorili tri čaty. V každej čate boli po 3ks Kleiner Panzer Befehlswagen I (Sd.Kfz.265) a 9ks B II. Jednotka bola nasadená na východnom fronte v čase začiatku operácie Barbarossa 22.6.1941. Vozidlá sa v praxi ukázali ako pomalé a boli ľahko náchylné na poškodenie nepriateľskou paľbou ešte pred dosiahnutím cieľa. Rovnako stroju robili problémy prekonávať terénne prekážky.dĺžka ?
šírka ?
výška ?
motor 6-valec Borgward 6M 2.3l RTBV (49k pri 3300ot/min)
prevodovka 2-stupňová
max.rýchlosť na 1.stupni 2km/hod
max.rýchlosť na 2.stupni 5km/hod
hmotnosť 2300kg
dojazd 30km


*zdroj:


Jentz, Thomas L.; Hilary L. Doyle - Panzer Tracts No. 14 Gepanzerte Pionier-Fahrzeuge (Armored Combat Engineer Vehicles) Goliath To Raeumer S
https://www.geocities.com/Pentagon/3620/300.htm
wilk.wpk.p.lodz.pl
modelforum.upce.cz
Minenräumpanzer Borgward B II (odmínovacie vozidlo) -


Minenräumpanzer Borgward B II (odmínovacie vozidlo) -


Minenräumpanzer Borgward B II (odmínovacie vozidlo) -


Minenräumpanzer Borgward B II (odmínovacie vozidlo) -


URL : https://www.valka.cz/Minenraeumpanzer-Borgward-B-II-odminovacie-vozidlo-t31162#112379Verze : 0
MOD
V jednom prototype vznikla i obojživelná verzia. Známa bola pod názvom Ente - káčer. Stroj bol v roku 1943 testovaný na Baltiku v rámci 1./Panzer-Versorgungs- und Ersatz-Abteilung 300 (Fkl.)
Minenräumpanzer Borgward B II (odmínovacie vozidlo) - Zľava doprava : navádzací tank BefPz.I, Ente, Borgward II.

Zľava doprava : navádzací tank BefPz.I, Ente, Borgward II.
Minenräumpanzer Borgward B II (odmínovacie vozidlo) -


URL : https://www.valka.cz/Minenraeumpanzer-Borgward-B-II-odminovacie-vozidlo-t31162#112380Verze : 0
MOD
www.ebay.de
Minenräumpanzer Borgward B II (odmínovacie vozidlo) -


Minenräumpanzer Borgward B II (odmínovacie vozidlo) -


URL : https://www.valka.cz/Minenraeumpanzer-Borgward-B-II-odminovacie-vozidlo-t31162#374821Verze : 0
MOD