Main Menu
User Menu
MEŠKO18.3.1943


Na poloninu Menčol u obce Drahovo na Podkarpatské Rusi byl vysazen desant MEŠKO, jehož členy byli velitel, architekt Václav Cemper – „František Pospíšil“ (13.7.1911), radista Štěpán Čižmar, jeho spojka a pomocník Vasil Čižmar, radista Semjon Lizanec a jeho pomocník Ivan Louga, radista Michal Ďakun a jeho pomocník Fedor Vladimirovič. První část skupiny měla zpravodajsky a sabotážně působit na Podkarpatské Rusi a východním Slovensku, druhá v Maďarsku. Cemper sám měl později proniknout do Košic, dále na Slovensko a do Čech, kde hodlal využít řady známých z předválečného působení. Skupina MEŠKO si zřídila základnu a nalezla úkryt u rodiny Logajdových v obci Kapašnovo v okrese Chust. Cemper si při seskoku zlomil obě nohy. Byl ošetřován lékaři Solamonem a Zipcerem z Chustu. Z domu Logajdových řídil činnost obou podskupin, přijímal, šifroval a rádiem odesílal zprávy do Moskvy a připravoval se na plnění vlastního úkolu v Čechách, kam měl odejít s Michalem Cirkou. Marie Cirková udržovala spojení se sestrou Václava Cempera Marií a s jejím manželem Mikulášem Krumlem. Cemper udržoval kontakt s Mikulášem Sakáčem od VIII. sboru maďarské armády v Košicích, který dodával vojenské zprávy. Skupina měla na 14 spolupracovníků z okolí Chustu a stala se základem 2. československého partyzánského oddílu na Zakarpatské Ukrajině. 28. února 1944 byla akce prozrazena, budova obklíčena jednotkami maďarské armády a policie a v boji celá skupina padla.
URL : https://www.valka.cz/Mesko-t46101#179809Verze : 0