Main Menu
User Menu

Mejstřík, Karel

     
Příjmení:
Surname:
Mejstřík
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Mejstřík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.10.1886 Lahovičky /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
06.05.1945 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL CZ: https://www.valka.cz/Mejstrik-Karel-t108842#385837Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Mejstrik-Karel-t108842#385837Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Mejstřík
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Mejstřík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1898-DD.06.1902 Reálné gymnasium, Smíchov
DD.09.1902-DD.07.1905 Českoslovanská obchodní akademie, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1905-DD.05.1906 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.10.1922-DD.10.1924 Vysoká válečná škola, Paris
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1906 kadet rakousko-uherské branné moci
01.01.1911 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1915 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.12.1916 poručík ruské armády
25.06.1917 podkapitán ruské armády
07.02.1918 kapitán legií
06.01.1919 major legií
01.01.1921 major pěchoty
02.12.1921 podplukovník pěchoty
29.12.1922 plukovník pěchoty
01.10.1924 plukovník generálního štábu
21.02.1929 brigádní generál
01.06.1933 výslužba
26.10.1946 divisní generál in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1924-15.09.1925 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství pro Podkarpatskou Rus
DD.08.1924-15.09.1925 Náčelník štábu : 12. divise
15.09.1925-DD.12.1927 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
DD.12.1927-DD.01.1929 Velitel : Pěší pluk 43
31.01.1929-21.02.1929 Velitel : 3. pěší brigáda
21.02.1929-15.12.1932 Velitel : 3. pěší brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1905-DD.11.1905 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 11, Praha
DD.11.1905-DD.05.1906 vojenské studium, Praha
DD.05.1906-DD.09.1906 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 11, Praha
DD.07.1914-DD.08.1914 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 11, balkánské válčiště
DD.08.1914-DD.03.1915 nemocniční ošetřování
DD.03.1915-DD.05.1915 velitel čety náhradního praporu Pěšího pluku č. 11, Písek
DD.05.1915-DD.07.1915 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 11, východoevropské válčiště
27.07.1915-27.07.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.07.1915-DD.12.1915 ruské zajatecké tábory
DD.12.1915-DD.06.1917 tlumočník štábu ruské 8. armády, východoevropské válčiště
DD.06.1917-DD.10.1917 velitel průzkumného oddílu Kornilovského úderného pluku, východoevropské válčiště
DD.10.1917-DD.01.1918 nemocniční ošetřování
DD.01.1918-DD.07.1918 důstojník štábu 1. československé střelecké divise, Žitomir, přesun a sibiřské válčiště
DD.08.1918-DD.10.1918 zástupce velitele 1. rusko-československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.10.1918-DD.03.1919 velitel 1. rusko-československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.03.1919-DD.04.1919 důstojník štábu Československého vojska na Rusi, sibiřské válčiště
DD.04.1919-DD.10.1920 přednosta oddělení štábu 3. československé střelecké divise, sibiřské válčiště a přesun
DD.10.1920-DD.12.1920 repatriační dovolená
DD.12.1920-DD.10.1922 podnáčelník štábu Zemského vojenského velitelství pro Podkarpatskou Rus, Užhorod
DD.10.1922-DD.10.1924 vojenské studium, Paris
DD.10.1924-DD.09.1925 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství pro Podkarpatskou Rus, Užhorod
DD.09.1925-DD.12.1927 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Bratislavě
DD.12.1927-DD.01.1929 velitel Pěšího pluku 43, Brno
DD.01.1929-DD.05.1933 velitel Pěší brigády 3, Plzeň
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1918

Řád Sv. Jiří 4. třída
Order of St. George 4th Class
Орден Святого Георгия 4-й степени
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž
Croix de Guerre
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1922

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1927

Řád Sv. Sávy 3. třída
Order of St. Sava 3rd Class
Орден Светог Саве 3. ред
-

DD.MM.1930

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL CZ: https://www.valka.cz/Mejstrik-Karel-t108842#385838Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Mejstrik-Karel-t108842#385838Version : 0
MOD