Main Menu
User Menu
Reklama

Mehmed IV.

Sultán Mehmed IV.


doba vlády: 1648-1687
URL : https://www.valka.cz/Mehmed-IV-t22172#84053Verze : 0
MOD
Byl znám také jako Mehmed Avci. Jeho panování je zajímavé velkým rozmachem. Nemilosrdný velkovezír Mehmed Koprulu pro něj získal ostrovy v Egejském moři (od Benátek) a další území v Evropě. V roce 1683 podporoval vzpouru Imre Thökölyho proti Habsburkům, která se stala roznětkou dlouhé války s protitureckou Svatou ligou. Na jejím počátku pochodovala početná osmanská vojska přes Uhry a dokonce obléhala Vídeň, kde však utrpěla zdrcující porážku.
URL : https://www.valka.cz/Mehmed-IV-t22172#89696Verze : 0