Main Menu
User Menu

Medaile za vojenské zásluhy

Медаља за Војничке врлине

     
Název:
Name:
Medaile za vojenské zásluhy
Název v originále:
Original Name:
Медаља за Војничке врлине
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.12.1883
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Struktura:
Structure:
jeden stupeň
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pavel Car, Tomislav Muhić : Serbian and Yugoslavian Orders and Decorations, Verlag Militaria
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vojenske-zasluhy-t64404#407209Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile za vojenské zásluhy
Název v originále:
Original Name:
Медаља за Војничке врлине
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.12.1883
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vojenske-zasluhy-t64404#407210Verze : 0
MOD
Medaila za vojenské zásluhy
Medaila bola zriadená na základe kráľovského dekrétu zo dňa 21. decembra 1883 v jedinej triede. Bola udeľovaná vojakom (či už v činnej službe alebo v zálohe) za "preukázané služby kráľovskej rodine a vlasti" ako aj za "vynikajúcu a vernú službu počas mieru, nebezpečia alebo vojny".
Medaila bola nosená na bielej náprsnej stuhe so štyrmi zvislými modrými pásikmi.
Zdroj: www.royalfamily.org
Foto: www.vitezmedals.co.uk
Medaile za vojenské zásluhy - Medaila za vojenské zásluhy - reverz

Medaila za vojenské zásluhy - reverz
Medaile za vojenské zásluhy - Medaila za vojenské zásluhy - averz

Medaila za vojenské zásluhy - averz
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vojenske-zasluhy-t64404#229763Verze : 1
Medalja za vojničke vrline
Tato záslužná medaile měla mezi vyznamenáními Srbska své pevné postavení od doby svého založení až do rozpadu královské Jugoslávie v roce 1941.
Konzervativní politika krále Milana Obrenoviče v roce 1883 vyústila ve vládní krizi. V roce 1882 se knížectví Srbské stává královstvím v roce 1885 Srbsko ve zbytečné válce s Bulharskem prohrává jak vojensky tak i politicky, ale především morálně. Nová ústava přesně určuje postavení armády ve společnosti i její význam pro obranu země. Všechny tyto politické, vojenské i vnitřní problémy měli vliv i na zřízení nové, moderní „armádní“ medaile:
ZA VOJENSKÉ ZÁSLUHY
Vládním nařízením (zbornik zákona i uredba, XXIX, 302-303) ze dne 21. prosince roku 1883 je založeno nové státní vyznamenání určené po ocenění statečných vojáků armády. V nařízení se specifikuje, že medaile je určena pro všechny armádní vojáky v aktivní službě, dále vojákům v záloze. Ve zdůvodnění bylo zdůrazněno, že jde o zásluhy za krále a vlast. Medaili lze udělit jak ve válce tak i v době míru. V Srbské společnosti toto vyznamenání bylo chápáno jako vysoké ocenění za službu vlasti a královskému domu.
Medaile je vyrobena ze zlaceného bronzu o průměru 35 mm. Splývavá stuha o šířce 40 mm je bílá se čtyřmi modrými proužky. Medaile se nosí na levé straně hrudi před všem dalšími medailemi Srbska, SHS i Královské Jugoslávie.
Medaile a její nositelé byli evidováni u Královské řádové kanceláře a byla zde stanovena podmínka, složení jisté finanční taxy ( v odůvodněných případech byla odpuštěna). K prvnímu slavnostnímu předání medailí dochází již v roce 1884 (1. siječna 1884). medaile se brzy stále velmi populární v celé společnosti a její význam neklesl ani v krizových letech válečných a její zánik v roce 1941 byl i zánikem Královské Jugoslávie.
Medaile tedy zaujala nejvyšší místo mezi záslužnými medailemi. Ministr války generálporučík Jovan Petrovič ve svém nařízení (10. veljača 1884) nařizuje či doporučuje, aby se medaile nosila vždy před medailemi Za chrabrost, ale před všemi dalšími dekoracemi.
Ražbu prvních exemplářů provedla firma či mincovna která nám není přesně známá. Do roku 1914 se objevuji medaile značené firmou Scheid a Christlbauer. Po roce 1914 to jsou již renomované firmy Arthus-Bertrand a Hugenin. Značka výrobce je vždy při spodním okraji.
Medaile byla celkově koncipována na splývavou stuhu, ale medaile se objevuji i na stuhách trojúhelníkových, které však ve své podobě se závěsem pro splývavou stuhu nejsou příliš pěkné. Snad tedy to byla firma Arthus-Berttrad, která vyrobila několik kusů medaile, které v horní části nemají ozdobný klasický závěs, ale jen kulovité ouško se závěsem umožňující nosit medaili i na trojúhelníkové stuze. Taková medaile je známá pouze ze sbírky Zvonka Markoviče.
Medaile se udělovala s dekretem a známe i miniaturky různého provedení i kvality.
Medaile se předávala vždy s udělovacím dekretem, který v průběhu let se sice měnil vzhledově, ale vždy jde o klasický udělovací dekret potvrzující, že důstojník je oprávněn viditelně nosit tuto záslužnou dekorací. Na těchto dekretech je vždy podpis panovníka a to od Milana I. krále Srbského případně pověřené osoby ale i krále Petra I. a velmi vzácně nacházíme dekret s podpisem mladého krále Petra II. Na dekretu nacházíme kolky, razítka či suché pečeť.
Medaile se sice v našich sbírkách nachází poměrně často, ale není možno říci, že jde o běžnou dekoraci. Pokud je medaile s udělovacím dekretem, hovoříme o vzácném kompletu.
Literatura:
Pavel Car-Tomislav Muhič: Odlikovanja Srbije i Jugoslavije 1859 - 1941
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vojenske-zasluhy-t64404#377706Verze : 1