Main Menu
User Menu

Medaile za občanské zásluhy

Medal for Civil Merit / Медаља за граћанске заслуге

     
Název:
Name:
Medaile za občanské zásluhy
Název v originále:
Original Name:
Медаља за граћанске заслуге
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.04.1902
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
zlatá medaile
stříbrná medaile
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pavel Car, Tomislav Muhić : Serbian and Yugoslavian Orders and Decorations, Verlag Militaria
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-obcanske-zasluhy-t64405#582814Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Medaile za občanské zásluhy - zlatá
Název v originále:
Original Name:
Медаља за граћанске заслуге
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.04.1902
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pavel Car, Tomislav Muhić : Serbian and Yugoslavian Orders and Decorations, Verlag Militaria
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-obcanske-zasluhy-t64405#582815Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile za občanské zásluhy - stříbrná
Název v originále:
Original Name:
Медаља за граћанске заслуге
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.04.1902
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pavel Car, Tomislav Muhić : Serbian and Yugoslavian Orders and Decorations, Verlag Militaria
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-obcanske-zasluhy-t64405#582816Verze : 0
MOD
Medalja za gradanske zasluge .
Medaile byla založena dne 7. dubna ( 7. travnja ) roku 1902 posledním králem Alexandrem I. z rodu Obrenovičů .
Sborník zákonů a úředních nařízení ( LVII. 1904, 185 ( přesně specifikuje charakter medaile, která je určena
k ocenění občanů království bez rozdílů postavení či náboženského vyznání za zásluhu o krále, královský dům, za dlouhodobou věrnou a chvályhodnou službu ve prospěch národa a vlasti .
Medaile se členila na dva stupně :
- zlatá medaile se podle článku číslo 3 zákona z roku 1902 nosila na stuze řádu Bílého orla .
- stříbrná medaile se nosila na stuze řádu Takovského
Toto nařízení však bylo v platnosti pouze jediný rok a po zavraždění krále, kdy na srbský stolec nastupuje král Petr I .z rodu Karadjordje dochází ke zrušení řádu Takovského a medaile má zcela jiné podmínky pro udělení .
Medaile byla ponechána v platnosti, ale stuha byla jednotná pro medaili zlatou i stříbrnou. Do roku 1941, do doby udělování medaile je předepsaná stuha, která je červená a při okraji má modrý a bílý proužek – ( viz obrázek ) .
Medaile byla zřízená jako jistá protiváha medaile Za vojenské zásluhy, která byla určena pouze vojákům a dalším příslušníkům ozbrojených jednotek ( četnici ) .
Medaile o průměru 34 mm jsou zhotoveny ze zlaceného stříbra, případně jen ze stříbra, které je vždy puncované a na hraně je i značka výrobce, který do roku 1914 byl :
- J. Christlbauer
- G.A. Scheid ( GAS )
V tomto případě jde vždy o mimořádně kvalitní ražbu a takové medaile jsou vzácné a v našich sbírkách se nacházejí jen pozdější medaile, vyrobeny z obecného kovu a upraveny zlacením či stříbřením .
V průběhu světové války je ražbou medaile pověřena Pařížská firma Arthus-Bertrand, medaile jsou pečlivě vyrobeny z bronzu, který je upraven zlacením nebo stříbřením. Medaile má poněkud větší závěsné ouško a liší se nepatrnými detaily .
Vyhlášením království Srbů-Chorvatů-Slovinců ( SHS ) se dvorním výrobcem této medaile stává firma Hugenin – Le Locle ( Suisse ). Obě firmy zároveň vyráběli i medaili Za vojenské zásluhy .
ETUJE :
Zlatá i stříbrná medaile se předávali v etujích, které jsou na vrchním víčku značeny ( ve většině případů v cyrilicí ) :- medaile za gradanske zasluge I .- medaile za gradanske zasluge II .


Nápis je umístěn na etuji nakoso a zlacen. Medaile je ve většině případů položena na černém podkladu ze sametu. Logo výrobce se vždy nachází na vnitřním víčku etuje. K medaile si nechávali nositelé soukromě zhotovovat miniaturky, v některých případech jsou opravdu vyrobeny ze zlata a stříbra .
Dekrety :
K medaili patří i dekret prokazující udělení medaile. Známe dekrety s podpisem krále Alexandra I. Obrenoviče ( velmi vzácné ) .
Dekrety s podpisem krále Petra I. krále Srbského
- Petra I. krále SHS
- Alexandra I. krále SHS
- Alexandra I. krále Jugoslávie
- Petra II .
- Dále jde o pověřené osoby s právem podpisu
Poznámka :
Král Alexandr I. Obrenovič se narodil dne 14. srpna 1876 a byl zavražděn ve věku 26 let – 11. července roku 1903 .
Literatura :
P. Car – T. Muhič : Odlikovanja Srbije i Jugoslavije 1859 - 1941
Medaile za občanské zásluhy - I. typ medaile , ražba ve stříbře, značeno a puncováno na hraně dekorace

I. typ medaile , ražba ve stříbře, značeno a puncováno na hraně dekorace
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-obcanske-zasluhy-t64405#378095Verze : 1