Main Menu
User Menu

Medaile pro dobrého ženistu

Medalja dobrom inženjercu

Medaile pro dobrého ženistu
Medalja dobrom inženjercuMedaile s názvem pro dobrého inženýra musíme přeložit dle významu jako dobrému, či dobře si plnícímu úkoly ženistovi (zákopníku, atd.). Medaile byla založena 10. srpna 1940 úředním výnosem ministra války a námořnictva (službeni vojni list, br. 28, z 24.7.1940).


Medaile byla určena k ocenění příslušníků ženijních jednotek, kteří prokázali znalosti z výstavby krytů, úkrytů, stavba a ničení mostů, výstavba ženijních objektů, stavba a ničení železničních tratí, zátarasů, atd.


Popis medaile:
Na přední straně v centru medaile, pod ocelovou přilbou je složené ženijní nářadí (lopata, rýč, krumpáč, ozubené kolo, znak symbolizující železnici atd.) Toto nářadí je vloženo do půlvěnce z levé strany vavřín a z pravé strany dubové listy. V horní části je nápis v cyrilici a v dolní části nápis v latince: Dobrom inžinjercu.


Na zadní straně, ve středu medaile je státní znak královské Jugoslávie převýšený královskou korunou. Srbský orel nese na čestném štítku znak Chorvatka a Slovinska. Kolem heraldického znaku je opět nápis v cyrilici a latince: S verom u boga za kralja i otadžbinu – ve významu: S vírou v boha za krále a vlast.


V horní části medaile je tento nápis v cyrilicí a v dolní části v latince.


Medaile o průměru 37 mm je zhotovena ze zlaceného tombaku a nosí se na stuze v národních barvách (slovanská trikolóra).


Existuji medaile, které jsou vyrobeny z obecného kovu a jsou postříbřené. Tyto medaile mají ploché ouško zhotovené zároveň s medailí.


Kvalitní obrázek této medaile nemáme (prozatím) k dispozici.


Prozatímní obrázek byl získán zásluhou pana Jiřího Tintěry, je z privátní sbírky sběratel (Martina 555 ) s kterým jsme v kontaku na kvalitní obrázek pro doplnění.


Literatura:
Pavel Car, Tomislav Muhič: Odlikovanja Srbije i Jugoslavije 1858-1941.


Edit JRT
URL CZ: https://www.valka.cz/Medaile-pro-dobreho-zenistu-t105368#376938Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Medalja-dobrom-inzenjercu-t105368#376938Version : 0