Main Menu
User Menu

Medaile pro dobrého střelce z kulometu

Medalja dobrom mitraljescu

Medaile pro dobrého střelce z kulometu
Medalja dobrom mitraljescu
Medaile für geschickten schweren Maschinengewehr - Schützen


Především zkušenosti ze světové války jednoznačně prokázali význam rychlopalných automatických zbraní – kulometů.


Vládním či armádním nařízením ze dne 22. srpna roku 1935 byla založena tato medaile, přesněji výkonnostní odznak, která měla být viditelným ocenění vojáků, specialistů střelců z těžkého kulometu.


Medaile byla založena spolu s medaile pro velitele děla ráže 37 mm a je hodně i této medailí podobná.


Popis medaile:


Medaile je vyrobena ze zlaceného bronzu či zlaceného tombaku. Nacházíme medaile o průměru 35 – 37 mm. V horní části dekorace je královská jugoslávská koruna pod kterou je viditelný voják z profilu s přilbou na hlavě při obsluze těžkého kulometu. Celek je rámován v půlvěnci z vavřínových listů, dole stuhou převázaných.


Na zadní straně je ozdobná kartuš s nápisem v cyrilicí a latince:


- Dobrom mitraljescu


Medaile má více typů a podob. Nacházíme medaile s pevným plochým ouškem raženým zároveň s medailí, ale i klasické ouško k zavěšení na stuhu. Stuha je předepsaná v barvách Jugoslávské vlajky (slovanská trikolora).


Literatura:


Pavel Car-Tomislav Muhič: Odlikovanja Srbije i Jugoslavije 1858 – 1941.
URL CZ: https://www.valka.cz/Medaile-pro-dobreho-strelce-z-kulometu-t105294#376778Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Medalja-dobrom-mitraljescu-t105294#376778Version : 0
Medaile dobrého střelce z lehkého kulometu
Medalja dobrom lakom mitraljescu
Medaile für geschickten Mäschinengewehr-Schützen


Poslední medaili, která byla v roce 1935 založena je tato medaile ,která byla určena jako odměna vojákům, specialistům střelcům z této zbraně .


Popis medaile :


Bronzová medaile má na své přední části opět vojáka v přilbě ( z profilu ). Voják je v palebném postavení a při pozorném pohledu vidíme, že zbraň, kulomet již nese prvky odlehčení, např. kulomet má je jednoduchou dvojnožku. V horní části medaile je opět královská koruna a vše je zarámované do půlvěnce z vavřínových list dole do stuhy převázaných .


Revers:
Na první pohled se zadní strana medaile střelce těžkého a lehkého kulometu neliší, ale při pozornějším zkoumání vidíme, že na ozdobné kartuši je sice opět nápis v cyrilicí i latince odlišností je písmeno „L“ ,.


DOBROM L. MITRALJESCU


Medaile o průměru 35-37 mm je vyrobena ze zlaceného bronzu nebo tombaku .Ploché ouško je ražené zároveň s medailí. Stuha je v barvách státní vlajky a medaile je na stuze splývavé či trojúhelníkové .


I tato medaile má několik variant, které se liší pouze nepodstatnými detaily .
URL CZ: https://www.valka.cz/Medaile-pro-dobreho-strelce-z-kulometu-t105294#376779Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Medalja-dobrom-mitraljescu-t105294#376779Version : 0
Medaile pro dobrého střelce z automatické pušky
Medalja dobrom puškomitraljescu
Medaille für geschickten leichten Maschinengëwher-Schützen


Medaile je poněkud zahalena do tajemná a tak si dovolím jen nepřesnou informaci.


Datum založení a okolnosti založení nejsou přesně známé ani faleristů v Srbsku. Medaile má však podobu a celkový charakter střeleckých medailí tak jak jsme si je popsali na stránkách www.valka .


Popis medaile :


Avers :
Ve střední ploše medaile leží střelec z lehkého kulometu v palebném postavení. Zbraň můžeme upřesnit neb jde o československý lehký kulomet ZB-26. V horní části je opět typický prvek ,kterým je královská Jugoslávská koruna. Na medaili nacházíme i typický vavřínový věnec .


Revers :
Na zadní straně je opět klasická ozdobná kartuš s nápisem jednak v cyrilicí, ale také latinkou :


DOBROM PUŠKOMITRALJESCU


Ploché ouško je raženo přímo s medailí, stuha je opět v barvě slovanské trikolory. Medaile má průměr 35 mm, ražba z bronzu nebo tombaku .


Jugoslávka královská armáda byla součástí tak zvané Malé dohody a celkem rozumně si Rumunsko i Jugoslávie armádu doplnilo kvalitnímu lehkými kulomety ZB-26. Můžeme celkem úspěšně spekulovat, že tato zbraň si vynutila poněkud odlišný výcvik, ale hlavně i viditelné označení elitních specialistů, střelců z lehkého kulometu. Další možnost, více pravděpodobná bude ta, že byl dostatek medailí staršího typu, které se udělovali až do vyčerpání zásob. Obrázek této medaile nemáme k dispozici. Jediná znám dekorace je uložena ve sbírce pana Zvonko Markoviče .
URL CZ: https://www.valka.cz/Medaile-pro-dobreho-strelce-z-kulometu-t105294#376780Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Medalja-dobrom-mitraljescu-t105294#376780Version : 0