Main Menu
User Menu

Medaile královny Natalie

Medal of Queen Natalija / Медаља краљице Наталиjе

     
Název:
Name:
Medaile královny Natalie
Název v originále:
Original Name:
Медаља краљице Наталиjе
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.02.1886
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
zlatá medaile
stříbrná medaile
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pavel Car, Tomislav Muhić : Serbian and Yugoslavian Orders and Decorations, Verlag Militaria
URL : https://www.valka.cz/Medaile-kralovny-Natalie-t86470#582181Verze : 2
MOD
     
Název:
Name:
Medaile královny Natalie - zlatá medaile
Název v originále:
Original Name:
Медаља краљице Наталиjе
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.02.1886
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pavel Car, Tomislav Muhić : Serbian and Yugoslavian Orders and Decorations, Verlag Militaria
URL : https://www.valka.cz/Medaile-kralovny-Natalie-t86470#582185Verze : 2
MOD
     
Název:
Name:
Medaile královny Natalie - stříbrná medaile
Název v originále:
Original Name:
Медалъа кралъице Наталиjе
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.02.1886
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pavel Car, Tomislav Muhić : Serbian and Yugoslavian Orders and Decorations, Verlag Militaria
URL : https://www.valka.cz/Medaile-kralovny-Natalie-t86470#582186Verze : 0
MOD
Medaile královny Natalie
Medajla kraljice Natalie
Medal of the Queen Natalia
Köenigin Natalia Medaille
Tato vkusná a líbivá dekorace byla založena 22.února 1886 a je jisté,že předlohou ji byla:
Dekorace Za pomoc raněným a nemocným vojákům z války 1876-1878 ( Medalja za revnosnu službu za žene 1876-1878 ).
Medaile byla založena ve dvou stupních, ale zároveň se členila na skupinu, které ve svém středu nese písmeno „N“ (Natalie) jednak psané latinkou a jednak psané cyrilicí. V konečné podobě ji dělíme :
Zlatá medaile s písmenem „ N“ v cyrilici
Stříbrná medaile s písmenem „N „ v cyrilici
Zlatá medaile s písmenem „ N „ v latince
Stříbrná medaile s písmenem „ N „ v latince
Medaile, kde je písmeno „N“ v cyrilici byla určená pro srbské dámy, které se podíleli na léčení a celkové péči o raněné vojáky. Po neslavné válce Srbsko-bulharské se tato zajímavá dekorace ještě krátce uděluje ženskému lékařskému personálu, členkám družstva Srbského Červeného kříže, které dobrovolně pracovali ve velkých nemocnicích (Kragujevac, Bělehrad). Ale udělování je vzácné a je evidentní, že byly rozděleny jen již naražené a připravené dekorace královny Natalie.
Medaile s latinským písmenem „N „ byla určená pro ženy lékařských misí z evropských států, mimo jiné i Rakouska-Uherska, Německa, Holandska. Tyto medaile jsou vzácné, ale v našich sbírkách se nacházejí, neb to byli právě lékaři z Čech a Moravy a jejich zdravotní sestry, které se v této válce angažovali a pracovali v nemocnicích v Srbsku.
Medaile se nosila na levé straně hrudi, na světlemodré stuze, která byla složená do ozdobné mašle (viz obrázek).
Na práci se podílela vídeňská firma Rothe, ale ražba byla realizována i v Bělehradě (viz obrázek dekorace v etuji).
Váha medaile: 17,40g
Poznámka:
Vystavená dekorace s latinským písmenem „ N „ pochozí z pozůstalosti rodiny Brauneru, která žila v Přerově. Dekorací obdržela paní Braunerová, která byla s lékařskou brigádou (misí) jako dobrovolnice a pracovnice Rakousko-uherského Červeného kříže v letech 1885-1886 v Srbsku.
PRISTER Boris : Odlikovanja. Zagreb 1984
PILETIČ Mila : Odlikovanja Jugoslovenskich naroda do 1941.Beograd 1987
CAR Pavel. –MUHIČ Tomislav : Katalog odlikovanja i znakovlja Srbije i Jugoslavije 1858 - 1941.
Archiv: Ivan Smýkal
Archiv: Alt
URL : https://www.valka.cz/Medaile-kralovny-Natalie-t86470#320310Verze : 1