Main Menu
User Menu

Medaile Obchodního loďstva za Vítězství ve 2. světové válce

Merchant Marine World War II Victory Medal

     
Název:
Name:
Medaile Obchodního loďstva za Vítězství ve 2. světové válce
Název v originále:
Original Name:
Merchant Marine World War II Victory Medal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.08.1946
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Obchodní loďstvo Spojených států (United States Merchant Marine) je civilní dopravní námořnictvo spadající pod Námořní správu Spojených Států (United States Maritime Administration), jenž je jednou ze složek Úřadu národní dopravy (Department of Transportation, též Ministerstvo dopravy)
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Obchodniho-lodstva-za-Vitezstvi-ve-2-svetove-valce-t198141#568557Verze : 0