Main Menu
User Menu

Mahmud II.

Sultán Mahmud II.


doba vlády: 1808-1839
URL : https://www.valka.cz/Mahmud-II-t22182#84063Verze : 0
MOD
Mahmud byl velký reformátor. Jeho reformy ale nebyly tak úspěšné jak očekával a navíc v Řecku vypuklo roku 1821 povstání. Rozhodl se ho potlačit silou, což vyústilo do bitvy u Navarina proti spojenému anglo-francouzsko-ruskému loďstvu a rusko-turecké válce v letech 1828 - 29. Mahmud byl potom přinucen poskytnout Řecku nezávislost, a tak se taky stalo v roce 1832.
Mahmud si uvědomoval, že díky svému vzdělání nedokáže provádět smysluplné reformy, takže jeho syn dostal to nejlepší vzdělání.
Mahmud se také zapletl do sporů s guvernérem (Walim) Mehemetem Alim, kterému nezaplatil za pomoc v Řecku. Ali mu tedy vyhlásil roku 1831 válku a dobyl Sýrii. Během této války sultán zemřel, a tak se k němu ani nedostala zpráva o porážce jeho armády u Nezibu. Tu vyhrál Aliho syn, ale mocnosti se rozhodly zachovat integritu Turecka.
URL : https://www.valka.cz/Mahmud-II-t22182#89693Verze : 0