Main Menu
User Menu

Lukniš, Michal

26. 2. 1916 – 20. 9. 1986
Slovenský geograf, univerzitný profesor. Narodil sa v Zlatne, okres Nitra. Pričinil sa o Geografického ústavu PFUK, po jeho rozdelení sa stal vedúcim Katedry fyzickej geografie, ktorú viedol do roku 1959. V rokoch 1948 – 1953 viedol externe aj Zemepisný ústav SAV. Ťažiskom široko zameranej vedeckej práce M. Lukniša bola geomorfológia, najmä regionálna. Zaoberal sa prakticky všetkými reliéfmi, aké sa na Slovensku vyskytujú. Všetky práce dopĺňa aj mapami, ako prvý geograf u nás a jeden z prvých na svete začal s podrobným geomorfologickým mapovaním a vychoval celú generáciu geomorfológov – mapérov. Vypracoval unikátnu Geomorfologickú mapu Vysokých Tatier a ich predpolí (1: 50000, vyšla pri príležitosti Svetového geomorfologického kongresu roku 1968). Je prílohou M. Lukniša Reliéf Vysokých Tatier a ich predpolia (1972). Do Čs. Vypracoval časť Československé Karpaty a do Slovenskej vlastivedy časť Reliéf Slovenska. Je spoluautorom publikácie Nížiny, kotliny a pohoria Slovenska (1961) a stredoškolskej učebnice Geografia ČSSR. Súpis prác M. Lukniša do roku 1981 obsahuje 124 titulov.
URL : https://www.valka.cz/Luknis-Michal-t13605#49783Verze : 0
Zlatno je podľa nového rozdelenia okresov okres Zlaté Moravce a nie Nitra. Pozor na to, to je závažná chyba.
URL : https://www.valka.cz/Luknis-Michal-t13605#52552Verze : 0