Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 81.134,- Kč
♡ Chci přispět

cimbal

Luděk Kratochvíl

avatar
Datum registrace :
Naposledy aktivní :

Počet příspěvků celkem : 1.642
Z toho faktografických příspěvků : 1.363
Vyhledat příspěvky autora


Osobní fotogalerie

Články

  • BT-5

    Na počátku roku 1933, necelý rok po spuštění sériové výroby BT-2, se podařilo dokončit prototyp modernizované dvojky, nazvaný BT-5. Byl zesílen podvozek, použita disková lisovaná pojezdová kola a více se začal požívat domácí motor M-5.

    2.922
  • BT-7

    Na koncem roku 1934 procházely náročným zkušebním programem dvě vozidla, prototypy tanků BT-7, jeden s kanonem 45 mm a druhý 76,2 mm ve svařovaných věžích s oblými tvary a kulometem v čele korby. Názor komise byl jednoznačný - nová věž je výrobně složitá a drahá, řidič nemůže zároveň řídit a obsluhovat kulomet. Kulomet řidiče odstranit, použít věže z BT-5 nebo nové z T-26.

    1.062
  • Bystrochodnyj tank BT-2

    Vznik, vývoj a varianty.

    27.282
  • Bystrochodnyj tank BT-5

    Monografie sovětského lehkého tanku BT-5 z třicátých let dvacáteho století, který si však v roce 1945 zabojoval i proti Japonsku.

    30.171
  • Bystrochodnyj tank BT-7

    Od vzniku po vrchol vývoje předchůdce T-34.

    33.560
  • Garford-Putilov - první sériový dělový obrněný automobil

    S vynálezem spalovacího motoru začaly v mnohých státech světa vznikat malí či větší výrobci vozidel. Motory byly lehčí a lépe obsluhovatelné než parní stroje a oproti v té době standardně používanému hipopohonu v čase mimo činnost s minimálními nároky na údržbu a prostor. Situace výroby automobilů v carskému Rusku byla ale odlišná od zbytku Evropy a severní Ameriky.

    9.921
  • Krvavá neděle 9. (22.) ledna 1905 v Sankt-Petěrburgu - 1. část

    Car se odvrátil od lidu a dal do něj střílet... Tisíce obětí v Petrohradu... Kozáci rozstříleli pokojnou demonstraci kulomety a rozsekali šavlemi... tak psal soudobý tisk a doteď jsou někde tyto informace vydávány za pravdivé. 
    Co se vlastně stalo a proč? Kolik bylo mrtvých? Dal rozkaz k palbě Mikuláš II.? Co nastartovalo „druhou“ ruskou revouci?

    12.624
  • Krvavá neděle 9. (22.) ledna 1905 v Sankt-Petěrburgu - 2. část

    Byla neděle, 9. ledna 1905 a v Sankt-Petěrburgu se schylovalo ke krvavému dramatu. Proti stopadesátitisícovému davu nesoucímu petici svému, v té době nepřítomnému, carovi do Zimního paláce stálo čtyřicet tisíc příslušníků vojska a policie s rozkazem dav do blízkosti Zimního paláce nevpustit... Nutno ovšem podotknout, že organizátoři pochodu o tom byli informováni.

    12.165
  • Krvavá neděle 9. (22.) ledna 1905 v Sankt-Petěrburgu - 3. část

    Na různých místech Sankt-Petěrburgu se od časného rána scházejí davy obyvatel, mužů, žen i dětí. Není to jeden pochod, ale spousty malých, které se slévají ze všech směrů k jedinému cíli, a tím je Zimní palác. Nálada v jednotlivých proudech je rozdílná, někdy připomínají církevní procesí, jindy zase bandy chystající se rabovat a ničit - podle toho, kteří vůdcové převzali taktovku.

    8.221
  • Krvavá neděle 9. (22.) ledna 1905 v Sankt-Petěrburgu - 4. část

    Večer 9. ledna připomíná Sankt-Petěrburg vřící kotel. Všechny zúčastněné strany jsou dnešními událostmi mírně řečeno velice překvapeny a hledají řešení, co dál. Obvinění padají na všech stranách, zatýká se, počítají mrtví a ranění, rozšiřují se fámy, roste nervozita.

    8.352
  • KV (prototyp)

    Tank KV byl původně vyvíjen jako odlehčená jednověžová verze tanku SMK pod vedením ing. A. Ermolajeva a Ž. Kotina. Podvozková část byla zkrácena o dvě kola na každé straně, což mělo vliv na zlepšení manévrovatelnosti a odlehčení vozidla.

    1.239
  • Obrněné automobily Austin v Rusku

    Po vypuknutí Velké války se začala, tak jako v ostatních zemích zapojených do konfliktu, i v Rusku pomalu rozbíhat výroba obrněných automobilů a nejvyšší velení se zoufale pokoušelo dohnat promarněný čas vzniklý velmi zpátečnickým přístupem od vzniku prvního obrněného vozidla v ruské armádě...

    12.006
  • Plynové útoky na východní frontě za Velké války (rok 1915)

    Pokud se řekne "plynový útok", většině lidí se vybaví Ypres, západní fronta nebo Remeš. Východní fronta je trochu v informačním stínu, pokusme se to tedy napravit...

    16.433
  • Rozpoznávání typů a variant tanků BT

    Základní z vnějšku viditelné rozpoznávací znaky tanků BT a jejich porovnání.

    22.127
  • SMK

    V době Španělské občanské války se ukázalo, že v SSSR neexistuje tank, který by byl schopen prorážet opevněná postavení bráněná 37 a 45 mm protitankovými kanony. Jako reakce na to byly v roce 1938 vyvíjeny dvě vozidla v obou leningradských "Kirovských závodech" - SMK pod vedením ing. A. Ermolajeva (závod č. 100) a T-100 pod vedením ing. E.Paleje (závod č.185). SMK měl již modernější odpružení podvozku (torzní tyče), ale pořád konstruktéři zůstali věrni vícevěžové koncepci. Z původního návrhu třívěžového byla odstraněna zadní věž, takže světlo světa spatřil na jaře roku 1939 dvouvěžový prototyp STK s věžemi za sebou.

    1.059
  • T-26 – postrach sovětských tankistů? - část 1.

    Vznik a vývoj nejvíce vyráběného předválečného tanku.

    36.428
  • T-26 – postrach sovětských tankistů? - část 2.

    Vznik a vývoj nejvíce vyráběného předválečného tanku.

    24.275
  • T-26 – postrach sovětských tankistů? - část 3.

    Vznik a vývoj nejvíce vyráběného předválečného tanku

    26.813
  • T-26 – postrach sovětských tankistů? - část 4.

    Vznik a vývoj nejvíce vyráběného předválečného tanku - dělostřelecké a plamenometné tanky.

    26.536
  • T-26 – postrach sovětských tankistů? - část 5.

    Vznik a vývoj nejvíce vyráběného předválečného tanku - teletanky a speciální konstrukce.

    26.310
  • T-26 – postrach sovětských tankistů? - část 6.

    Vznik a vývoj nejvíce vyráběného předválečného tanku - samohybné dělostřelectvo na jeho podvozku.

    27.316
  • T-26 – postrach sovětských tankistů? - část 7.

    Vznik a vývoj nejvíce vyráběného předválečného tanku - zvláštní konstrukce, tahače, transportéry a speciální nástavby.

    19.566
  • T-27 - tančíky - mrtvá větev vývoje z třicátých let

    Již od dob Simmsova vozidla Millitary Scout si konstruktéři a vojenští stratégové pohrávali s myšlenkou obrněného mobilního pěšáka nebo pohyblivého kulometného hnízda poháněného motorem.

    21.530
  • T-28 - třívěžový střední tank

    Když v roce 1930 navštívila Chalepského komise za účelem nákupů tanků nebo licencí na jejich výrobu Velkou Británii, setkala se tam také s prototypy tanku A6 Vickers, v té době „módním“ vícevězovým typem. Britská strana nebyla nakloněna k prodeji tohoto vozidla a ani další jednání nebyla úspěšná. Jelikož měla komise oči na stopkách a fotoaparáty a měřidla vždy ve střehu, bylo rozhodnuto po návratu do SSSR „vyvinout“ vlastní typ třívěžového středního, v tehdejší terminologii manévrovacího tanku.

    23.855
  • T-35 - největší mezi velkými

    Tak jako u několika typů sovětských tanků, začala historie tohoto vozidla návštěvou Chalepského komise ve Velké Británii v roce 1930. Členy komise zaujal mezi jinými i pětivěžový, třicetidvoutunový Vickersův A1E1 Independent z roku 1926, vyrobený v jediném exempláři. Když bylo jasné, že konstrukčně a výrobně složitý tank TG, vyvíjený ruku v ruce sovětsko-německou skupinou inženýrů pod vedením E. Grotte, sovětský průmyslový komplex v sérii prostě vyrábět nezvládne, byla sovětská část skupiny inženýrů převedena na práci na projektu těžkého tanku.

    32.389
  • T-37

    Když Britská armáda po zkouškách dvou prototypů tanku Vickers-Carden-Loyd Amphibian Tank (A4E11 a A4E12) nepřijala toto vozidlo do výzbroje a povolila jeho vývoz, objevilo se několik zájemců. Sovětská obchodní mise podepsala s firmou Vickers 05.02.1932 kontrakt na výrobu osmi kusů tohoto vozidla pro zkoušky tanků, které měly tvořit základ obrněných vozidel pro průzkumné jednotky DRRA.

    1.292
  • T-38

    T-37 sjížděl z výrobní linky pouze rok a továrny č.37 v Moskvě a č.185 v Leningradě již pracovaly na stroji, který by tohoto něšťastníka nahradil. Tank byl označen T-43, ale obě konstrukce byly armádou odmítnuty. Když stejně dopadly i další prototypy, TŠ (tank Šitnikova - tov. č.37) a TM (GAZ, Gorkij), padlo rozhodnutí - odstranit největší nešvary "Třicetsedmičky" a zařadit ji do výzbroje jako T-38.

    1.147
  • Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava

    Po tisíc let náležely k životnímu prostoru německého národa česko-moravské země. Násilí a nerozum vytrhly je svévolně z jejich starého historického okolí a posléze jejich zapojením do umělého útvaru Česko-Slovenska vytvořily ohnisko stálého neklidu. Od roku k roku zvětšovalo se nebezpečí, že z tohoto prostoru - jako již jednou v minulosti - vyjde nové nesmírné ohrožení evropského míru. Neboť česko-slovenskému státu a jeho držitelům moci se nepodařilo organisovati rozumně soužití národních skupin, v něm svémocně spojených, a tím probuditi a zachovati zájem všech zúčastněných na udržení jejich společného státu. Tím však prokázal svou vnitřní neschopnost k životu a propadl proto nyní také skutečnému rozkladu.

    651
  • Z deníku řidiče T-37

    Něco jen tak pro zkrácení dlouhé chvíle...

    18.364

Medaile a vyznamenání

Železný kříž www.valka.cz

Kříž www.valka.cz


& bar (6)

Řád 17. května & Bar

Řád 17. května

Řád redakce www.valka.cz se stříbrnou stužkou

Řád redakce www.valka.cz


& bar (8)

Medaile Cti k titulu Hrdina serveru www.valka.cz

Hrdina serveru www.valka.cz

Zlatá hvězda www.valka.cz

Stříbrná hvězda www.valka.cz

Bronzová hvězda www.valka.cz


& bar (19)

Velký kříž čestné legie serveru www.valka.cz

Komander čestné legie serveru www.valka.cz

Důstojník čestné legie serveru www.valka.cz

Rytíř čestné legie serveru www.valka.cz

Čestná legie serveru www.valka.cz


& bar (2)

Kříž za zásluhy o forum 1. třídy

Kříž za zásluhy o forum 2. třídy

Kříž za zásluhy o forum 3. třídy

Medaile za zásluhy o forum 1. stupně

Medaile za zásluhy o forum 2. stupně

Kříž za zásluhy - Zbraně a vybavení - Pozemní technika


& bar (3)

Medaile za příspěvky ke Zbraním a vybavení - Pozemní technika


& bar (4)

Kříž za příspěvky do Jednotek

Čestná stuha účastníka súťaže

Kjókudžicušó

Řád Vlastenecké války

Řád Rudého praporu

Řád Rudé hvězdy

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

Server valka.cz / armedconflicts.com neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!