Main Menu
User Menu

Longa-Výleta

Longa-Výleta


Členové : Antonín Longa, Rudolf Výleta
Den výsadku: 29.4.1945
Místo výsadku : na Šumavě
Úkol : zpravodajské
Prostor působení: Šumava u Svaté Kateřiny
Krycí jméno vysílačky: --


Osud členů výsadku:
Od seskoku nezvěstní
URL : https://www.valka.cz/Longa-Vyleta-t13423#47931Verze : 0
Jen na doplnění, Antonín Longa (nar. 15.6.1905) patřil spolu s Františkem Fárkem za 1. republiky k nerozlučné dvojici zpravodajských důstojníků a po 15.3.1939 působili jako zpravodajci i v prvním sledu Obrany národa.
URL : https://www.valka.cz/Longa-Vyleta-t13423#95870Verze : 0
O výsadku Longa-Výlety jsem jednou četl v knížce "Západní paraskupiny a domácí odboj". Popravdě mě asi nejvíc zaujalo to, že od seskoku nezvěstní. V žádných jiných knížkách nejsou taková jména mezi vojáky cvičenými pro výsadky. Ale naopak v několika knížkách je jméno Antonína Longy zmiňováno v souvislosti s odbojem v republice. Byl to bývalý zpravodajský důstojník, který byl ale tuším na podzim 1939 zatčen gestapem (Tři kontra gestapo, Petr Kettner, I. M. Jedlička). A když jsem trochu pátral na internetu, tak jsem jeho jméno našel na památníku mezi oběťmi okupace.


www.vets.estranky.cz


Asi se tento výsadek vůbec neuskutečnil, ale na základě něčoho to napadnout někoho muselo, minimálně nebyl členem Antonín Longa a výsadek měl jiné členy.
URL : https://www.valka.cz/Longa-Vyleta-t13423#360297Verze : 0