Main Menu
User Menu

Letovský, Vojtěch

     
Příjmení:
Surname:
Letovský
Jméno:
Given Name:
Vojtěch
Jméno v originále:
Original Name:
Vojtěch Letovský
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál IV. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.12.1858 Rychnov nad Kněžnou /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
28.06.1945 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Letovsky-Vojtech-t104713#375402Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Letovský
Jméno:
Given Name:
Vojtěch
Jméno v originále:
Original Name:
Vojtěch Letovský
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1869-DD.06.1873 Státní reálka, Hradec Králové
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1873-DD.08.1875 Vojenské kolegium, Sankt-Pölten
DD.09.1875-DD.04.1879 Tereziánská vojenská akademie, Wiener Neustadt
DD.09.1882-DD.08.1884 Válečná škola, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
24.04.1879 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1884 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1889 kapitán rakousko-uherské branné moci
01.05.1899 major rakousko-uherské branné moci
01.11.1904 podplukovník rakousko-uherské branné moci
01.11.1907 plukovník rakousko-uherské branné moci
01.11.1912 generálmajor rakousko-uherské branné moci
01.09.1915 polní podmaršál rakousko-uherské branné moci
01.03.1919 polní podmaršál
01.11.1919 generál IV. hodnostní třídy
01.12.1919 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.10.1908-DD.03.1912 Velitel : Pěší pluk č. 80
DD.12.1913-DD.07.1914 Velitel : 11. horská brigáda
DD.10.1914-DD.04.1915 Velitel : 7. pěší divize
30.03.1919-12.05.1919 Velitel : 4. divise
30.05.1919-04.06.1919 Velitel : 2. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.09.1877-DD.04.1879 vojenské studium, Wiener Neustadt
DD.04.1879-DD.05.1880 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 75, Jindřichův Hradec a Sarajevo
DD.05.1880-DD.09.1882 praporní pobočník Pěšího pluku č. 75, Sarajevo
DD.09.1882-DD.08.1884 vojenské studium, Wien
DD.08.1884-DD.05.1885 zatímní velitel pěší roty Pěšího pluku č. 75, Jindřichův Hradec
DD.05.1885-DD.06.1886 důstojník velitelství 8. pěší brigády, Brno
DD.06.1886-DD.04.1891 důstojník velitelství X. armádního sboru, Przemysl
DD.04.1891-DD.05.1893 důstojník Vojenského zeměpisného ústavu, Wien
DD.05.1893-DD.10.1893 důstojník Mapovacího oddělení č. 2, Arad
DD.10.1893-DD.05.1895 velitel Mapovacího oddělení č. 4, Czernowice
DD.05.1895-DD.05.1899 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 91,
DD.05.1899-DD.11.1904 velitel praporu Pěšího pluku č. 42, Hradec Králové
DD.11.1904-DD.10.1908 velitel praporu Pěšího pluku č. 80,
DD.10.1908-DD.03.1912 velitel Pěšího pluku č. 80,
DD.03.1912-DD.12.1913 velitel 70. pěší brigády, Kolosvár
DD.12.1913-DD.07.1914 velitel 11. horské brigády, Tuzla
DD.07.1914-DD.09.1914 velitel 13. pochodové brigády, balkánské válčiště
DD.09.1914-DD.10.1914 velitel 84. zeměbranecké pěší brigády, balkánské válčiště
DD.10.1914-DD.04.1915 velitel 7. pěší divise, balkánské a východoevropské válčiště
DD.04.1915-DD.09.1915 nemocniční ošetřování
DD.09.1915-DD.01.1916 velitel Posádkového velitelství, Lwów
DD.01.1916-DD.02.1917 zástupce velitele V. sborové oblasti, Pozsony
DD.02.1917-DD.12.1917 zástupce velitele IX. sborové oblasti, Litoměřice
DD.12.1917-DD.11.1918 dovolená s čekaným
DD.11.1918-DD.04.1919 mimo službu
DD.04.1919-DD.05.1919 velitel 4. divise, slovenské válčiště
DD.05.1919-DD.06.1919 velitel 2. divise, slovenské válčiště
DD.06.1919-DD.12.1919 mimo službu
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Letovsky-Vojtech-t104713#375403Verze : 0
MOD