Main Menu
User Menu

Leiner, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Leiner
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Leiner
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.03.1871 Hluboká /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.02.1925 Hradec Králové /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Leiner-Josef-t83582#385651Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Leiner
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Leiner
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1882-DD.06.1888 Státní reálka, České Budějovice
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1888-DD.08.1892 Kadetní škola dělostřelectva, Wien
DD.10.1903-DD.10.1904 Sborová důstojnická škola, Josefov
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1892 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1893 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1897 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1907 setník rakousko-uherské branné moci
01.09.1915 major rakousko-uherské branné moci
01.11.1917 podplukovník rakousko-uherské branné moci
28.03.1919 podplukovník dělostřelectva
19.11.1920 plukovník dělostřelectva
31.12.1924 generál V. hodnostní třídy
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.09.1916-DD.12.1916 Velitel : Pluk polních kanónů č.26
01.06.1920-01.12.1921 Velitel : Velitelství dělostřelectva 4. divise
01.12.1921-DD.04.1924 Velitel : 4. polní dělostřelecká brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1888-DD.08.1892 vojenské studium, Wien
DD.08.1892-DD.05.1897 velitel dělostřelecké čety Divisního dělostřeleckého pluku č. 26, Terezín
DD.05.1897-DD.11.1900 praporní pobočník Divisního dělostřeleckého pluku č. 26, Terezín
DD.11.1900-DD.10.1903 pobočník velitele Divisního dělostřeleckého pluku č. 26, Terezín
DD.10.1903-DD.10.1904 vojenské studium, Josefov
DD.10.1904-DD.05.1907 pobočník velitele Divisního dělostřeleckého pluku č. 26, Terezín
DD.05.1907-DD.05.1908 velitel dělostřelecké baterie Divisního dělostřeleckého pluku č. 25, Josefov
DD.05.1908-DD.01.1909 velitel Zeměbranecké kanonové baterie č. 2/9, Hradec Králové
DD.01.1909-DD.05.1915 velitel dělostřelecké baterie Zeměbraneckého polního houfnicového oddílu č. 26, Litoměřice a východoevropské válčiště
DD.05.1915-DD.09.1916 velitel oddílu Polního kanonového pluku č. 26, východoevropské válčiště
DD.09.1916-DD.12.1916 velitel Polního kanonového pluku č. 26, východoevropské válčiště
DD.12.1916-DD.10.1918 velitel Těžkého polního dělostřeleckého pluku č. 29, východoevropské a italské válčiště
DD.10.1918-DD.03.1919 mimo službu
DD.03.1919-DD.07.1919 dělostřelecký referent posádkového velitelství, Litoměřice
DD.07.1919-DD.06.1920 velitel Dělostřeleckého pluku č. 9, slovenské válčiště a Žilina
DD.06.1920-DD.12.1921 velitel Velitelství dělostřelectva 4. divise, Hradec Králové
DD.12.1921-DD.02.1925 velitel Polní dělostřelecké brigády 4, Hradec Králové
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Leiner-Josef-t83582#385652Verze : 0
MOD
Narozen 1851


Po absolvování obecné školy a reálky v Českých Budějovicích přijat na Artillerie – Kadetten – Schule ve Vídni


od září 1892 – dělostřelecký důstojník v Terezíně, Josefově, H. Králové a Litoměřicích
Leden 1909 – velitel dělostřelecké baterie
1914 – velitel dělostřelecké baterie, oddílu, pluku na ruské frontě
Září 1917 – velitel dělostřeleckého pluku na italské frontě
Říjen 1918 – zajat
Březen 1919 – přijat do branné moci RČS v hodnosti podplukovníka, působí na posádkovém velitelství v Litoměřicích
Červenec 1919 – velitel 9. lehkého dělostřeleckého pluku
Červen 1920 – velitel dělostřelectva 4. divize
Prosinec 1921 – velitel 4. polní dělostřelecké brigády
v dubnu 1924 ze zdravotních důvodů přestal vykonávat svoji funkci
Prosinec 1924 – povýšen na generála V. hodnostní třídy


1925 - umírá, pohřben v Hradci Králové - Pouchově


Zroj: www.vets.estranky.cz
URL : https://www.valka.cz/Leiner-Josef-t83582#306640Verze : 0