Main Menu
User Menu

Lechnýř, Jan

     
Příjmení:
Surname:
Lechnýř
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Lechnýř
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál zdravotnictva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.05.1885 Vrcovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Lechnyr-Jan-t108748#385653Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Lechnýř
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Lechnýř
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1896-DD.06.1904 Státní gymnasium, Písek
DD.10.1904-DD.04.1907 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
DD.10.1907-DD.07.1910 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1910-DD.08.1911 Vojenská lékařská aplikační škola, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.08.1910 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.02.1911 nadlékař rakousko-uherské branné moci
01.05.1913 plukovní lékař rakousko-uherské branné moci
05.12.1918 kapitán zdravotnictva
01.05.1919 major zdravotnictva
28.06.1923 podplukovník zdravotnictva
13.07.1933 plukovník zdravotnictva
23.08.1938 generál zdravotnictva
01.11.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-30.11.1938 Velitel : Úřad zdravotnické služby IV. armády

Ručně vyplněné položky:
DD.04.1907-DD.09.1907 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 11
DD.08.1910-DD.08.1911 vojenské studium, Wien
DD.08.1911-DD.12.1912 mladší lékař Posádkové nemocnice č. 25, Sarajevo
DD.12.1912-DD.07.1914 mladší lékař Pěšího pluku č. 92, Sarajevo
DD.07.1914-DD.08.1916 praporní lékař Pěšího pluku č. 92, balkánské a italské válčiště
DD.08.1916-DD.08.1917 pobočník přednosty zdravotní sklužby Evženovy skupiny armád, italské válčiště
DD.08.1917-DD.10.1917 důstojník zdravotní služby velitelství IV. sboru, italské válčiště
DD.10.1917-DD.10.1918 důstojník zdravotní služby velitelství 6. armády, italské válčiště
DD.10.1918-DD.12.1918 mimo službu
DD.12.1918-DD.01.1919 pobočník přednosty zdravotní služby Zemského vojenského velitelství na Moravě a ve Slezsku, Brno
DD.01.1919-DD.06.1919 pobočník přednosty zdravotní služby Vrchního velitelství vojsk operujících na Slovensku, slovenské válčiště
DD.06.1919-DD.10.1919 pobočník přednosty zdravotní služby Západní skupiny, slovenské válčiště
DD.10.1919-DD.09.1925 hlavní lékař Zemského vojenského velitelství pro Slovensko, Bratislava
DD.09.1925-DD.09.1930 hlavní lékař Zemského vojenského velitelství v Brazislavě
DD.09.1930-DD.01.1935 důstojník I./4. oddělení /zdravotního/ ministerstva, Praha
DD.01.1935-DD.12.1937 přednosta skupiny I./4. oddělení /zdravotního/ ministerstva, Praha
DD.12.1937-DD.09.1938 přednosta zdravotní služby Sboru VI, Košice
DD.09.1938-DD.10.1938 přednosta zdravotní služby IV. armády, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.12.1938 přednosta zdravotní služby Zemského vojenského velitelství v Košicích, Vojenské Sruby (dnes Tatranské Zruby)
DD.12.1938-DD.03.1939 přednosta zdravotní služby Sboru VI, Spišská Nová Ves
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Lechnyr-Jan-t108748#385654Verze : 0
MOD