Main Menu
User Menu

Lášek, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Lášek
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Lášek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
21.12.1869 Jaroměř /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.08.1955 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Lasek-Josef-t104709#375394Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Lášek
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Lášek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1883-DD.08.1887 Kadetní škola pěchoty, Lobczów
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1887 kadet rakousko-uherské branné moci
01.05.1889 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1893 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1901 kapitán rakousko-uherské branné moci
01.05.1913 major rakousko-uherské branné moci
01.07.1915 podplukovník rakousko-uherské branné moci
01.02.1918 plukovník rakousko-uherské branné moci
20.11.1918 plukovník pěchoty
29.12.1922 generál V. hodnostní třídy
01.03.1923 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
31.03.1919-19.07.1919 Velitel : 5. pěší brigáda
27.09.1919-06.10.1919 Velitel : 5. pěší brigáda
DD.06.1920-DD.01.1923 Velitel : 5. pěší brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.09.1883-DD.08.1887 vojenské studium, Lobczów
DD.08.1889-DD.08.1894 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 40, Rzeszów
DD.08.1894-DD.09.1895 profesor Kadetní školy pěchoty, Praha
DD.09.1895-DD.05.1898 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 40, Jaroslaw
DD.05.1898-DD.10.1905 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 40, Jaroslaw
DD.10.1905-DD.11.1907 plukovní pobočník Pěšího pluku č. 40, Jaroslaw
DD.11.1907-DD.05.1913 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 18, Hradec Králové
DD.05.1913-DD.08.1914 velitel praporu Pěšího pluku č. 11, Praha a východoevropské válčiště
DD.08.1914-DD.03.1915 nemocniční ošetřování
DD.03.1915-DD.07.1915 velitel praporu Pěšího pluku č. 11, východoevropské válčiště
DD.07.1915-DD.10.1915 nemocniční ošetřování
DD.10.1915-DD.06.1916 velitel praporu Pěšího pluku č. 11, italské válčiště
DD.06.1916-DD.08.1916 nemocniční ošetřování
DD.08.1916-DD.09.1917 velitel Výcvikového střediska důstojníků v záloze, Bruck
DD.09.1917-DD.11.1918 velitel Pěšího pluku č. 118, italské válčiště
DD.11.1918-DD.03.1919 velitel Okrskového velitelství Strakonice
DD.03.1919-DD.10.1919 velitel Pěší brigády 5, slovenské válčiště
DD.10.1919-DD.06.1920 velitel Teritoriální brigády Litoměřice
DD.06.1920-DD.01.1923 velitel Pěší brigády 5, Litoměřice a Terezín
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1904

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1914

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] DD.MM.1915

Řád Albrechta - rytíř 1. třídys meči a korunou
Order of Albrecht - Knight 1st Class with Swords and Crown
Albrecht - Orden - Ritter I. Klasse mit Schwertern und Krone
-

DD.MM.1915

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-

DD.MM.1916

Řád Leopolda 5. třída
Order of Leopold 5th Class
Ordre de Leopold Chevalier
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Lasek-Josef-t104709#375395Verze : 0
MOD