Main Menu
User Menu

Landwehr - Základní informace o skupině

Císařsko-královská zeměbrana  -  Die kaiserlich-königliche Landwehr
 Obecně:


Císařsko-královská zeměbrana je na tomto foru mezi uživatelskými hodnostními skupinami zástupcem rakousko-uherských ozbrojených sil.


Rakousko-uherská branná moc (k.u.k. Wehrmacht) se skládala z několika součástí. Pro obě poloviny říše existovalo společné císařské a královské vojsko (k.u.k. gemeinsames Heer) a císařské a královské válečné námořnictvo (k.u.k. Kriegsmarine). Dále měly obě poloviny říše vlastní zeměbrany. V Předlitavsku šlo o císařsko-královskou zeměbranu (k.k. Landwehr) a v Zalitavsku o královskou uherskou zeměbranou zvanou Honvéd (k.u. Landwehr - Magyar királyi Honvédség). V obou částech impéria existovala navíc zemská domobrana - k.k. Landsturm v západní části a k.u. Landsturm - Magyar királyi Népfölkelö ve východní části.Z těchto součástí byla tedy jako reprezentant vybrána zeměbrana - Landwehr, neboť je profesionálnější než domobrana - Landsturm a naopak je zase více spjata se svou užší vlastí než společné vojsko - Heer.
Členové této skupiny by měly alespoň občas svůj zájem napřít k tvorbě článků či příspěvků do fora, jež by se zabývaly právě dějinami podunajské monarchie. Samozřejmě to žádného uživatele-člena naší skupiny neomezuje ve vkládání příspěvků či psaní článků na jakákoliv jiná témata. Alespoň občasné věnování pozornosti nějakému tématu spojenu s dějinami monarchie je tak především mravním apelem. Nic víc. Nejde o žádnou povinnost. Nikdo nebude zbaven členství jen proto, že by nepsal na dané téma články/příspěvky.Odměnou za aktivní práci jsou vyznamenání udělovaná v rámci hodnostní skupiny. Tato vyznamenání doplňují stávající "celoválečná" vyznamenání. Jou určena pro členy hodnostní skupiny i pro ostatní uživatele (s jednou výjimkou).


Hodnostní skupina c.k. zeměbrana má své velitelství, jež je tvořeno velitelem hodnostní skupiny a jeho zástupcem.Uživatel, který by porušoval zásady slušného chování zde na foru či jinak kazil pověst hodnostní skupiny, bude vyloučen. Za drobnější přečiny může dojít k odebrání vyznamenání či k podmínečnému vyloučení.
Rozvíjejme společnými silami množství informací na téma podunajská monarchie na tomto serveru, ať už na www.valka.cz v podobě článků či na forum.valka.cz v podobě faktografických příspěvků.
                           Přidejte se i Vy k císařsko-královským !
                                                         Viribus unitis - Společnými silami - Mit vereinten KräftenVýložky, vyznamenání, přihlášení se


V sekci HODNOSTI je potřeba zarolovat dolů a tam si vybrat řádek "Rakousko-Uhersko - k.k. Landwehr / c.k. zeměbrana (1869-1918)" - momentálně je na 15. místě odspoda.


Klinete-li na název hodnostní skupiny, otevře se nová stránka s informacemi o názvech hodností, vzhledu výložek a seznam členů podle zastávané hodnosti. Uvidíte zde jméno velitele skupiny a jeho zástupce, odkaz na přehled vyznamenání, na pravidla (vede zpátky sem) a možnost přihlásit se.


Samozřejmě si můžete otevřít seznam vyznamenání již z toho hlavního menu. To samé platí o možnosti přihlášení se. Odkaz na Pravidla vede zpět sem.Poradní a koordinační forum je ZDE .
URL : https://www.valka.cz/Landwehr-Zakladni-informace-o-skupine-t42001#165309Verze : 0
MOD