Main Menu
User Menu

Landwehr - Vyznamenání-přehled a pravidla pro udělování

Vyznamenání udělovaná v rámci hodnostní skupiny k.k. Landwehr / c.k. zeměbranaOdměnou za odvedenou činnost týkající se dějin monarchie jsou řády a vyznamenání. Získat je může, až na výjimku, i nečlen této hodnostní skupiny.


Následuje seznam vyznamenání a řádů udílených velitelstvím hodnostní skupiny c.k. zeměbrana. Vždy je uvedena obecná charakteristika dané skupiny vyznamenání, vyobrazení jednotlivých vyznamenání a řádů, příslušná stužka a podmínky, jež je potřeba splnit pro získání příslušného vyznamenání či řádu.


O udělení rozhoduje velitelství hodnostní skupiny složené z jejího velitele a jeho zástupce. Udělení vyznamenání je uveřejněno rozkazem velitele hodnostní skupiny.


Udělená vyznamenání a řády lze odebrat za porušování pravidel fora či celého serveru či za nevhodné chování na foru. Důvodem k odebrání může být i odstranění textů, na jejichž základě byla vyznamenání udělena.


Velitelství skupiny si vyhrazuje právo měnit podmínky udílení, reorganizovat strukturu udílených vyznamenání a řádů či je přidávat nebo odebírat. Při změně struktury může dojít k náhradě vyznamenání za jiné i u uživatele.


Udělení vyznamenání či řádu není nárokové.Poznámka: Vyznamenání jsou inspirována skutečnými. Někdy více, někdy méně. Některá prošla minimální úpravou, některá většími úpravami, jiná jsou smyšlená a uměle vyrobená v duchu skutečných. Některá vyznamenání byla přejmenována částečně, některá úplně.
URL : https://www.valka.cz/Landwehr-Vyznamenani-prehled-a-pravidla-pro-udelovani-t46693#182818Verze : 0
MOD
Vyznamenání volně k dispozici :


Tato vyznamenání nemají přesně stanovená pravidla udílení. Jejich udělení je čistě na uvážení velitelství hodnostní skupiny c.k. zeměbrana. Jsou určena především pro ocenění zásluh o hodnostní skupinu či za jiné skutky, jež se velitelství rozhodne honorovat a jež nejsou oceňovány jiným vyznamenáním z následujících souborů vyznamenání.
Mobilizační kříž:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Mobilizační kříž se uděluje za zásluhy o hodnostní skupinu c.k. zeměbrana 
 či za jiné skutky.
URL : https://www.valka.cz/Landwehr-Vyznamenani-prehled-a-pravidla-pro-udelovani-t46693#190259Verze : 0
MOD
Vyznamenání za zásluhy o rozvoj fora :Vyznamenání z této skupiny se udělují za práci odvedenou ve foru prostřednictvím příspěvků, jež se zabývají tématy z dějin podunajské monarchie. Nejsou veřejně stanovena přesná čísla potřebných příspěvků - není příspěvek jako příspěvek. Nicméně lze konstatovat, že pamětní minci lze obdržet za zhruba 5 příspěvků a Vojenský zálužný kříž s válečnou dekorací a meči za zhruba 1 000 příspěvků. Ostatní vyznamenání této skupiny se pohybují v tomto rozmezí. Podmínkou pro udělení je, vyjma pamětní mince, předchozí udělení o stupeň nižšího vyznamenání z této skupiny.
Pamětní mince:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Pamětní mince se uděluje za několik příspěvků do fora
 se vztahem k podunajské monarchii. Není stanoven
 přesný počet příspěvků potřebných k nároku na udělení. 


Záslužná medaile:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Záslužná medaile se uděluje za několik dalších příspěvků
 do fora se vztahem k podunajské monarchii. Není stanoven 
 přesný počet příspěvků potřebných k nároku na udělení. 


Železný záslužný kříž:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Železný záslužný kříž se uděluje za další příspěvky do fora 
 se vztahem k podunajské monarchii. Není stanoven 
 přesný počet příspěvků potřebných k nároku na udělení. 


Železný záslužný kříž s korunkou:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Železný záslužný kříž s korunkou se uděluje za další příspěvky 
 do fora se vztahem k podunajské monarchii. Není stanoven 
 přesný počet příspěvků potřebných k nároku na udělení. 


Stříbrný záslužný kříž:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Stříbrný záslužný kříž se uděluje za další příspěvky do fora 
 se vztahem k podunajské monarchii. Není stanoven 
 přesný počet příspěvků potřebných k nároku na udělení. 


Stříbrný záslužný kříž s korunkou:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Stříbrný záslužný kříž s korunkou se uděluje za další příspěvky 
 do fora se vztahem k podunajské monarchii. Není stanoven 
 přesný počet příspěvků potřebných k nároku na udělení. 


Zlatý záslužný kříž:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Zlatý záslužný kříž se uděluje za další příspěvky do fora 
 se vztahem k podunajské monarchii. Není stanoven 
 přesný počet příspěvků potřebných k nároku na udělení. 


Zlatý záslužný kříž s korunkou:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Zlatý záslužný kříž s korunkou se uděluje za další příspěvky 
 do fora se vztahem k podunajské monarchii. Není stanoven 
 přesný počet příspěvků potřebných k nároku na udělení. 


Vojenská záslužná medaile (Signum laudis) - bronzová:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Bronzová vojenská záslužná medaile se uděluje za další příspěvky 
 do fora se vztahem k podunajské monarchii. Není stanoven
 přesný počet příspěvků potřebných k nároku na udělení. 


Vojenská záslužná medaile (Signum laudis) - bronzová s meči:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Bronzová vojenská záslužná medaile s meči se uděluje za další 
 příspěvky do fora se vztahem k podunajské monarchii.
 Není stanoven přesný počet příspěvků potřebných k nároku
 na udělení.


Vojenská záslužná medaile (Signum laudis) - stříbrná:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Stříbrná vojenská záslužná medaile se uděluje za další příspěvky 
 do fora se vztahem k podunajské monarchii. Není stanoven
 přesný počet příspěvků potřebných k nároku na udělení. 


Vojenská záslužná medaile (Signum laudis) - stříbrná s meči:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Stříbrná vojenská záslužná medaile s meči se uděluje za další 
 příspěvky do fora se vztahem k podunajské monarchii.
 Není stanoven přesný počet příspěvků potřebných k nároku
 na udělení.


Vojenská záslužná medaile (Signum laudis) - zlatá:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Zlatá vojenská záslužná medaile se uděluje za další příspěvky 
 do fora se vztahem k podunajské monarchii. Není stanoven
 přesný počet příspěvků potřebných k nároku na udělení. 


Vojenská záslužná medaile (Signum laudis) - zlatá s meči:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Zlatá vojenská záslužná medaile s meči se uděluje za další 
 příspěvky do fora se vztahem k podunajské monarchii.
 Není stanoven přesný počet příspěvků potřebných k nároku 
 na udělení.


Vojenský záslužný kříž:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Vojenský záslužný kříž se uděluje za další příspěvky do fora 
 se vztahem k podunajské monarchii. Není stanoven 
 přesný počet příspěvků potřebných k nároku na udělení. 


Vojenský záslužný kříž s válečnou dekorací:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Vojenský záslužný kříž s válečnou dekorací se uděluje za další 
 příspěvky do fora se vztahem k podunajské monarchii. 
 Není stanoven přesný počet příspěvků potřebných k nároku 
 na udělení.


Vojenský záslužný kříž s válečnou dekorací a meči:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Vojenský záslužný kříž s válečnou dekorací a meči se uděluje 
 za další příspěvky do fora se vztahem k podunajské monarchii. 
 Není stanoven přesný počet příspěvků potřebných k nároku 
 na udělení.
URL : https://www.valka.cz/Landwehr-Vyznamenani-prehled-a-pravidla-pro-udelovani-t46693#217278Verze : 0
MOD
Vyznamenání za napsané články :


Vyznamenání z této skupiny se uděluje za práci odvedenou ve formě článků, jež se zabývají tématy z dějin podunajské monarchie. Mezi články se počítají i příspěvky ve foru, jež se díky procesu nominace staly články.
Medaile c.k. zeměbrany:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Medaile c.k. zeměbrany se uděluje za dva články 
 týkající se dějin podunajské monarchie.


Válečná medaile:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Válečná medaile se uděluje za pět článků týkajících se 
 dějin podunajské monarchie.


Armádní kříž:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Armádní kříž se uděluje za deset článků týkajících se 
 dějin podunajské monarchie.


Vojenský kříž:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Vojenský kříž se uděluje za dvacet článků týkajících se 
 dějin podunajské monarchie.


Čestná medaile za zásluhy o Korunu:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Čestná medaile za zásluhy o korunu se uděluje 
 za třicet článků týkajících se dějin podunajské monarchie. 


Český šlechtický kříž:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Český šlechtický kříž se uděluje za padesát článků týkajících se 
 dějin podunajské monarchie.
URL : https://www.valka.cz/Landwehr-Vyznamenani-prehled-a-pravidla-pro-udelovani-t46693#217303Verze : 0
MOD
Vyznamenání za účast v soutěžích a akcích hodnostní skupiny c.k. zeměbrana :


Do této skupiny patří vyznamenání, jež jsou udělována za účast, resp. výhru v soutěžích či podobných akcích hodnostní skupiny c.k.zeměbrana.
Pamětní kříž:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Pamětním křížem je odměněn každý účastník soutěže či akce
 vyhlášené velitelstvím hodnostní skupiny c.k. zeměbrana.


 Účastník musí splnit všechny podmínky stanovené v propozicích
 soutěže či akce.


 Vyznamenání lze udělit opakovaně.


 V některých případech může být nahrazeno speciálním vyznamenáním .


Bronzová medaile Za statečnost:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Bronzová medaile Za statečnost se uděluje za vítězství v soutěži 
 vyhlášené velitelstvím hodnostní skupiny c.k. zeměbrana.


Stříbrná medaile Za statečnost:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Stříbrná medaile Za statečnost se uděluje za dvě vítězství v soutěžích 
 vyhlášených velitelstvím hodnostní skupiny c.k. zeměbrana.


Zlatá medaile Za statečnost:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Zlatá medaile Za statečnost se uděluje za tři vítězství v soutěžích 
 vyhlášených velitelstvím hodnostní skupiny c.k. zeměbrana.
URL : https://www.valka.cz/Landwehr-Vyznamenani-prehled-a-pravidla-pro-udelovani-t46693#217304Verze : 0
MOD
Vyznamenání za věrnost :


Věrnostní znaky se udělují za dlouhodobější členství v hodnostní skupině c.k. zeměbrana. Musí se ale jednat o aktivní členství - viz podmínky udělení.
Vojenský služební odznak:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Vojenský služební odznak se uděluje tomu, kdo jest členem 
 hodnostní skupiny c.k. zeměbrana po dobu dvou let
 a přispěl každý kalendářní rok nejméně jedním článkem 
 či třemi faktografickými příspěvky přiměřené kvality.


 Požadované roky musí být po sobě následující.


Velký vojenský služební odznak:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Velký vojenský služební odznak se uděluje tomu, kdo jest členem 
 hodnostní skupiny c.k. zeměbrana po dobu pěti let a přispěl
 každý kalendářní rok nejméně jedním článkem 
 či třemi faktografickými příspěvky přiměřené kvality.


 Požadované roky nemusí být po sobě následující.
URL : https://www.valka.cz/Landwehr-Vyznamenani-prehled-a-pravidla-pro-udelovani-t46693#217310Verze : 0
MOD
Řády :


Řády jsou nejvyšším oceněním odvedené práce. Pro jejich získání je potřeba odvést práci v několika různých oblastech - viz podmínky udělení. Vždy je potřeba splnit všechny uvedené podmínky.
Řád Františka Josefa:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Uděluje se na základě pokračující kvalitní práce.


 Pro udělení Řádu Františka Josefa musí být splněny tyto podmínky: 
 - předchozí udělení Zlaté záslužné medaile s meči
 - předchozí udělení Válečné medaile
 - předchozí udělení Pamětního kříže či některé z pamětních medailí 


Řád Železné koruny:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Uděluje se na základě nadále pokračující kvalitní práce.


 Pro udělení Řádu Železné koruny musí být splněny tyto podmínky: 
 - předchozí udělení Řádu Františka Josefa
 - předchozí udělení Vojenského záslužného kříže
 - předchozí udělení Armádního kříže
 - předchozí udělení tří Pamětních křížů či tří pamětních medailí
   nebo kombinace těchto


Leopoldův řád:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Uděluje se na základě stále pokračující kvalitní práce.


 Pro udělení Leopoldova řádu musí být splněny tyto podmínky: 
 - předchozí udělení Řádu Železné koruny
 - předchozí udělení Vojenského záslužného kříže s válečnou dekorací
 - předchozí udělení Vojenského kříže
    ( jeden článek se musí být na téma arcidomu habsburského(-lotrinského))
 - předchozí udělení Bronzové medaile Za statečnost
 - předchozí udělení pěti Pamětních křížů či pěti pamětních medailí
   nebo kombinace těchto
 - předchozí udělení Vojenského služebního odznaku


Vojenský řád Marie Terezie:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Uděluje se na základě dlouhodobě neutuchající kvalitní práce.


 Pro udělení Vojenského řádu Marie Terezie musí být splněny tyto podmínky: 
 - předchozí udělení Leopoldova řádu
 - předchozí udělení Vojenského záslužného kříže s válečnou dekorací a meči
 - předchozí udělení Čestné medaile za zásluhy o Korunu
 - předchozí udělení Stříbrné medaile Za statečnost
 - předchozí udělení deseti Pamětních křížů či deseti pamětních medailí
   nebo kombinace těchto
 - předchozí udělení Velkého vojenského služebního odznaku
 - členství v hodnostní skupině c.k. zeměbrana
 - generálská hodnost
URL : https://www.valka.cz/Landwehr-Vyznamenani-prehled-a-pravidla-pro-udelovani-t46693#217311Verze : 0
MOD
Pamětní medaile :
Vyhlásí-li velitelství hodnostní skupiny c.k. zeměbrana soutěž k významnému jubileu nějaké důležité události z dějin podunajské monarchie, budou účastníci honorováni k této příležitosti vyrobenými pamětními medailemi.
Pamětní medaile Kolín 1757-2007:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Pamětní medaile Kolín 1757-2007 se uděluje za účast v soutěži KOLÍN 250. 

Pamětní medaile Zenta 1697-2007:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Pamětní medaile Zenta 1697-2007 se uděluje za účast v soutěži ZENTA 310. 

Pamětní medaile Leuthen 1757-2007:
 Vyznamenání
     Stužka
                         Podmínky udělení


 Pamětní medaile Leuthen 1757-2007 se uděluje za účast v soutěži LEUTHEN 250. 
URL : https://www.valka.cz/Landwehr-Vyznamenani-prehled-a-pravidla-pro-udelovani-t46693#217312Verze : 0
MOD