Main Menu
User Menu

Landštejna, Vilém z

Vilém z Landštejna


Otec : Vítek z Landštejna
Matka : nedoloženo


Stručný životopis v datech :


1296 - pravděpodobné datum jeho narození
1307 - se ( se svým otcem Vítkem ) zůčastnil obrany obléhaného města Znojma
1310 - se ( se svým otcem Vítkem ) zůčastnil zápasu s míšeňskou posádkou Pražského hradu
1313 - se účastní vojenské výpravy Jana Lucemburského, spěchajícího s hotovostí do Itálie na pomoc svému otci císaři. Při ní ( nejspíše na zpáteční cestě ) mělo i dojít ke zranění jeho otce Vítka, který po návratu následkům zranění podlehl ( pravděpodobně roku 1314 ).
1315 - se po smrti otce stává „vládnoucím páne stříbrné růže“
1315 až 1318 - se zařadil mezi pány nespokojené s vládou krále Jana Lucemburského. Po zatčení Jindřicha z Lipé vojensky vystoupil proti králi. Kromě Landštejna tehdy držel ještě Třeboň, Lomnici a Nové Hrady a byl purkrabím na královské Hluboké.
1319 - se zůčastnil výpravy Jana Lucemburského do Slezka a Dolní Lužice
1322 - se nezúčastnil bitvy u Mühldorfu. Jako jeden z mála významných českých pánů zůstal doma a střežil jihočeské zemské stezky ( proti případnému útoku z Rakouska). Stříbrnou růži zastupoval jeho bratr Petr ( údajně v kontingentu Plichty ze Žerotína ).
1327 - byl jedním z pánů, kteří jednali s Jindřichem Korutanským o zřeknutí se práv na české země
1329 - se zůčastnil výpravy Jana Lucemburského na Litvu
1333 - od tohoto roku do roku 1336 vykonává úřad královského podkomořího. Také se při dalším jednání s Jindřichem Korutanským o placení dluhů krále Jana v tyrolském Meranu seznámil s pozdějším králem a císařem Karlem IV.
1334 - umírá jeho první manželka ( pravděpodobně Elizabet z Kuuenringu ).
1342 - od tohoto roku do roku 1351 vykonával úřad zemského hejtmana na Moravě
1346 - v bitvě u Crécy ( Kresčak ) přichází o syna Vítka a bratra Petra
1350 - začínají rozepře mezi Vilémem a Jindřichem z Hradce ( přeložení tzv. Landštejnské stezky ). V témže roce je také vyslán králem do Mnichova, kde spolu s olomouckým biskupem Janem Volkem přebírá říšské korunovační klenoty.
1351 - od tohoto roku do roku 1356 vykonával úřad nejvyššího pražského purkrabí
1355 - souboj mezi Vilémem a Jindřichem z Hradce končící Vilémovým zraněním
1356 - Vilém z Landštejna umírá
Páni z Landštejna – zdroje :
www.ptejteseknihovny.cz
cs.wikipedia.org
cs.wikipedia.org
cs.wikipedia.org
https://genealogy.euweb.cz/bohemia/landstein2.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADtkovci
e-mail komunikace s Národní knihovnou ČR
https://jelin.gymn-dacice.cz/kapitola3.html
https://www.hradlandstejn.cz/historie.html
URL : https://www.valka.cz/Landstejna-Vilem-z-t73512#260817Verze : 0