Main Menu
User Menu

LEAN technológia

- je racionalizačná metóda výrobného procesu, tzv. štíhla výroba(lean production)ktorú vypracovala japonská spoločnosť TOYOTA na základe tzv. Veľkej obrazovej mapy(BPM)t.j. komplexného procesu výroby, analýzou tohto procesu sa dá definovať minimálne množstvo prvkov v jednotlivých etapách produkcie od nákupu vstupných komponentov až po export výrobkov a sprievodnú adm. činnosť. Ďalšie rozpracovanie tejto metódy urobila multikorporácia BOEING v oblasti výroby lietadiel, čím sa jej podarilo dočasne ovládnuť svetový letecký trh.


www.sjf.tuke.sk
URL : https://www.valka.cz/LEAN-technologia-t85820#317375Verze : 0