Main Menu
User Menu

Kusmanek von Burgneustädten, Hermann

     
Příjmení:
Surname:
Kusmanek von Burgneustädten
Jméno:
Given Name:
Hermann
Jméno v originále:
Original Name:
Hermann Kusmanek von Burgneustädten
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Military Rank:
generálplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
?
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
?
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
10.09.1860 Sibiu /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
07.08.1934 Vídeň /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
1911-1913 velitel 28. pěchotní divize
1913-22.03.1915 velitel pevnosti Přemyšl
Vyznamenání
Decorations:
Rytířský kříž Vojenského řádu Marie Terezie
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Kövessháza baron: Die Militär Maria Theresien Ordens (Ritter des Weltkrieges 1914-18)
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kusmanek-von-Burgneustaedten-Hermann-t60309#321103Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kusmanek von Burgneustädten
Jméno:
Given Name:
Hermann
Jméno v originále:
Original Name:
Hermann Kusmanek von Burgneustädten
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1879 poručík
01.11.1884 nadporučík
01.05.1888 kapitán
01.11.1894 major
01.05.1897 podplukovník
01.11.1900 plukovnk
01.11.1906 generálmajor
01.11.1906-07.11.1910 generálmajor
08.11.1910-03.11.1914 polní podmaršál
04.11.1914-14.05.1917 generál pěchoty
15.05.1917-DD.MM.RRRR generálplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Řád Marie Terezie rytíř
Order of Maria Theresia Knight
Maria Theresia Orden Ritter
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kövessháza baron: Die Militär Maria Theresien Ordens (Ritter des Weltkrieges 1914-18)
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kusmanek-von-Burgneustaedten-Hermann-t60309#519017Verze : 0
MOD
Generálplukovník Hermann Kusmanek von Burgneustädten


* 10.09.1860, Hermannstadt
+ 07.08.1934, Vídeň


Byl synem policejního úředníka a v devatenácti letech nastoupil do vojenské akademie ve Vídeňském Novém městě. Po ukončení akademie byl přidělen 63. Pěšímu pluku. Rychle se stal důstojníkem generálního štábu a v hodnosti plukovníka vedl šest let kancelář ministerstva války. V letech 1908 - 1910 byl velitelem bojových jednotek.
V květnu 1914 byl jmenován velitelem pevnosti Přemyšl. Po ukončení prvního obléhání pevnosti ruskou armádou 4. Listopadu 1914 byl jmenován generálem pěchoty. Po pádu pevnosti Přemyšl 22. března 1915 pobýval v ruském zajetí až do února 1918. Během pobytu v zajetí byl povýšen do hodnosti generálplukovníka.
Po návratu ze zajetí byl obviněn ze zrady a postaven před válečný soud, byl ale osvobozen po utajovaném procesu.


Průběh služby:
1879 - 1888 bojová služba
1888 - 1893 služba na generálním štábu
1893 - 1894 bojová služba
1894 - 1897 služba na generálním štábu
1897 - 1898 bojová služba
1898 - 1899 služba v kanceláři ministerstva války
1899 - 1900 služba na generálním štábu
1900 - 1906 služba v kanceláři ministerstva války
1911 - 1913 velitel 28. pěší divize ( 28. Infanterietruppendivision )
1913 - 1915 velitel pevnosti Přemyšl
1915 - 1918 v ruském zajetí


Dosažené hodnosti:
18.8.1879 Leutnant
1.11.1884 Oberleutnant
1.5.1888 Hauptmann
1.11.1894 Major
1.5.1897 Oberstleutnant
1.11.1900 Oberst
1.11.1906 Generalmajor
8.11.1910 Feldmarschalleutnant
4.11.1914 General d. Inf.
15.5.1917 GeneraloberstZdroj:


text volně přeložen z polského jazyka ze stránek http://pl.wikipedia.org


foto z http://hynek.domalip.sweb.cz
Kusmanek von Burgneustädten, Hermann - Polní podmaršálek Hermann Kusmanek s Arcivévodou Karelem při prohlídce pevnosti Přemyšl dne 30.10.1914.

Polní podmaršálek Hermann Kusmanek s Arcivévodou Karelem při prohlídce pevnosti Přemyšl dne 30.10.1914.
URL : https://www.valka.cz/Kusmanek-von-Burgneustaedten-Hermann-t60309#315931Verze : 0
Kusmanek von Burgneustädten, Herman, GO.


Je pravda, že dotyčný voják byl po válce prověřován. Ale bylo to v souvislosti s návrhem na udělení rytířského kříže Vojenského řádu Marie Terezie. Bylo doloženo,že v zajetí se choval statečně a disciplinovaně. Nebyl žádný důvod mu tento vysoký řád neudělit.


Byla to 185. promoce ze dne 02.10.1918 kdy maršálek Kusmanek obdržel svůj Rytířský kříž Vojenského řádu Marie Terezie a to za obranu Přemyšlu v době od 18.08.1914 do 22.03.1915.
Po roce 1918 jsou jeho vojenské zkušenosti přínosem i pro mladou armádu Rakouska.


Osobní kříž tohoto čestného vojáka je uložen ve Vídeňském arsenálu (Heeresgeschichtliches Museum Wiena) doporučuji se tam jet podívat.


Literatura:
Kövessháza baron: Die Militär Maria Theresien Ordens (Ritter des Weltkrieges 1914-18).


upravil -12.6.2009- slimo
URL : https://www.valka.cz/Kusmanek-von-Burgneustaedten-Hermann-t60309#315933Verze : 0
Gen. Kusmanek von Burgneustädten


Zdroj: http://www.austro-hungarian-army.co.uk/
Kusmanek von Burgneustädten, Hermann - Gen. Kusmanek von Burgneustädten

Gen. Kusmanek von Burgneustädten
URL : https://www.valka.cz/Kusmanek-von-Burgneustaedten-Hermann-t60309#379109Verze : 0
Diskuse
V popíráni toho, že byl Hermann Kusmanek po válce obviněn ze zrady bych byl opatrný, neboť tuto skutečnost popisují nezávisle i další zdroje, např. v článku na serveru militaria.cz "POSLEDNÍ LET Z PŘEMYŠLU". Ovšem nikde jsem nenašel informaci, že by tuto skutečnost někdo zpochybňoval, pokud by to bylo možné, poprosil bych Vás pane kolego, aby jste uvedl zdroj ze kterého jste tuto informaci čerpal.
URL : https://www.valka.cz/Kusmanek-von-Burgneustaedten-Hermann-t60309#320778Verze : 0
Juliusz Bator ve "Wojna Galicyjska" to (soud po válce) popisuje celkem reálně:


Kusmanek byl, po uzavření brestlitevského míru, repatriován jako jeden z prvních. Vrátil se zpět do armády, ale zůstal v záloze. Po válce, už v Rakouské republice, byl díky socdem poslancům Jarzabekovi a Malikovi (doufám, že sem je z polštiny přepsal dobře) předvolám před zvláštní komisi, která přezkoumávala služební pochybení. Byl to politický proces. 12/4/1921 byl Kusmanek zproštěn veškerých obvinění.
URL : https://www.valka.cz/Kusmanek-von-Burgneustaedten-Hermann-t60309#320828Verze : 0
to altmann - pokud byl prověřován po válce ... jakou souvislost to mělo s promocí 2/10/1918 Wink To byl prověřován zpětně?


Jinak, pokud se do Vídně pojedete kouknout na jeho medajli, tak se koukněte i na pancéřovou věž z fortu I/2.
URL : https://www.valka.cz/Kusmanek-von-Burgneustaedten-Hermann-t60309#320829Verze : 0