Main Menu
User Menu

Kunvald

okr. Ústí nad Orlicí

     
Název:
Name:
Kunvald
Originální název:
Original Name:
Kunvald
Další názvy:
Other Names:
Kunwald
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Ústí nad Orlicí
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°07'45.00"N 16°30'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Bubnov
Končiny
Kunačice
Přední Důl
Zadní Důl
Záhory
Zaječiny
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1363
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kostel sv. Jiří
Sbor Českých bratří
sousoší Kalvarie
socha Jana Amose Komenského
Sloup se sochou Panny Marie
Socha sv. Jana Nepomuckého
Reliéf se scénou Dvanáctiletý Ježíš v chrámu
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kunvald
commons.wikimedia.org
commons.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kunvald-t44291#594326Verze : 1
Kunvald (Kunwald
(okr. Ústí nad Orlicí)


V období 1.republiky součást politického a soudního okresu Žamberk.


Sčítání lidu v roce 1930: 1 744 obyvatel (z toho 1 694 osob národnosti československé a 45 osob národnosti německé).


Posádka byla ustanovena v červencI 1937.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
rota Strážního praporu I (červenec 1937 – květen 1938),
dvě roty Hraničářského pluku 19 (od dubna 1938).


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Kunvald-t44291#174406Verze : 0