Main Menu
User Menu

Kříž za překročení Dunaje

Trans - Danube Cross

Crucea Trecerea Dunarei

     
Název:
Name:
Kříž za překročení Dunaje
Název v originále:
Original Name:
Crucea "Trecerea Dunarei"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.03.1878
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Pamětní kříž v jediném stupni
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Чепурнов Н.И. "Наградные медали Государства Российского". М. 2001.
Романофф Д. "Ордена, медали и история Черногории". Копенгаген. 1988. (англ.)
Пилетич М. "Награды югославянских народов 19 - первой половины 20 веков (до 1941г) из собрания Военного музея в Белграде". Белград.1987. (серб.)
Клитманн К.-Г. "Фалеристика Румынии". Берлин. 1975. (нем., англ.)
Павлов П. «Болгарские ордена и медали». София, 2002 г. (болг.)
URL : https://www.valka.cz/Kriz-za-prekroceni-Dunaje-t85992#403825Verze : 2
     
Název:
Name:
Kříž za překročení Dunaje
Název v originále:
Original Name:
Crucea Trecerea Dunarei
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.03.1878
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
KLIETMANN K.G.: Phaleristik Rumanien. Berlin 1975
URL : https://www.valka.cz/Kriz-za-prekroceni-Dunaje-t85992#570551Verze : 1
MOD
Crocea Trecerea Dunarei
Pamětní dunajský kříž z roku 1877-1878 byl založen rumunským knížetem Karlem I. dne 23.03.1878. Kříž byl zřízen v době rusko-turecké války, která proběhla v letech 1877-1878. Této války se jednotky Rumunského knížectví zúčastnily a bojovaly statečně po boku armády ruské. Kříž byl určen jako památka a připomínka těchto bojů. Všichni vojáci, kteří bojovali na pravém břehu Dunaje, bez rozdílů v hodnosti či postavení byli tímto křížem vyznamenáni.
V případě, že voják v bojích padl, byl kříž udělen do rodiny pozůstalého, ale na stuhu se kladla kovová spona s nápisem
TRADITIE
Pro bojovníky byla určená stuha temně rudá s dvěmi černými pásky.
Pro nebojovníky byla určena stuha černá s dvěmi rudými pásky (obracený poměr barev)
Válka byla ukončená Berlínským kongresem, který potvrdil nezávislost Rumunska, ale i Černé Hory a Srbska. Všechny tyto země získali část území na úkor Osmanské říše.
Poznámka:
Rumunsko knížete Karla z rodu Hohenzollernů se po válce o nezávislost na Osmanské říši, 10.05.1881 se prohlásilo královstvím a kníže Karel se stává rumunským králem Karlem I.


Literatura:
KLIETMANN K.G.: Phaleristik Rumanien. Berlin 1975
Část č. 1
Kříž za překročení Dunaje - Velká řádová spona účastníka války z roku 1877-78

Velká řádová spona účastníka války z roku 1877-78
Kříž za překročení Dunaje - Překrásná ruská spona pro důstojníka armády s řádem Svatého Jiří 4.st.řádem Sv. Vladimíra 4.st. bez mečů, řádem, Sv. Stanislava s meči a na posledním místě je Dunajský kříž z války 1877/78.

Překrásná ruská spona pro důstojníka armády s řádem Svatého Jiří 4.st.řádem Sv. Vladimíra 4.st. bez mečů, řádem, Sv. Stanislava s meči a na posledním místě je Dunajský kříž z války 1877/78.
URL : https://www.valka.cz/Kriz-za-prekroceni-Dunaje-t85992#318100Verze : 2
Dunajský kříž
Crocea "Trecerea Dunarei"
Dunajský kříž je popsán v úvodní části a jeho význam se pokusíme přiblížit z pohledu ruských historiků.
Přeprava jednotek přes Dunaj nebyla jednoduchá. V prostoru násilného překonání toku byl Dunaj široký více jak 1000 m a hloubka dosahovala 30 metrů. Přeprava jednotek začala v 02 00 v noci a již v 03 00 hodin první útočící jednotky ruské armády vystupuji na břeh Dunaje. V těžkém boji jsou obsazeny Sistovské výšiny a ve 14 00 hodin je v ruských rukách městečko Sistovo.
Úspěch byl daný vzornou přípravou ruských jednotek, podporou dělostřelectva, ženijním zabezpečením a ukázkovým velením ruského štábu. I přes tyto nesporné úspěchy ruští velitelé hlásí celkové ztráty téměř 800 vojáků armády ruské i dobrovolníků. Velitelem celé operace byl ruský generál M.I. Dragimilov (20.ledna 1830 - 28.října 1905), který za svůj skvělý výkon byl dekorován řádem Svatého Jiří 3. stupně (nákrční dekorace). Mimo ruských a rumunských řádů a vyznamenání obdrželi všichni poddůstojníci a vojíni dva ruble (poznámka - 2 stříbrné ruble byla poměrně vysoká finanční částka) jako výraz poděkovaní za dosažený úspěch v boji o městečko Sistov a násilné překročení Dunaje.
Byl udělován rumunským a spojeneckým vojákům, ale i civilistům, dobrovolníkům v boji přímo zapojených. Tedy všem těm, kteří v násilném překonání toku Dunaje projevili svoji odvahu a chrabrost. Kříž byl sice udělen plošně, ale obdrželi jej jen bojující vojáci, důstojníci a generálové, kteří 15. června roku 1877 u Dunaje, ale i v bojích o horský průsmyk Šipka či při obléhání turecké pevnosti Plevno projevili své odhodlání a vytrvalost v boji proti Turkům.
Kříž je ve své jednoduché formě efektní dekorací, která není rozhodně běžná a v našich sbírkách je zastoupena ne příliš často. Vyskytuje se i v miniaturkách 18-22 mm velkých.
Část č. 2
Kříž za překročení Dunaje - Spona ruského vojáka, který získal Za statečnost kříž Sv. Jiří. Na sponě je třetí v pořadí bulharská pamětní medaile na válku 1877-78 a jako poslední je srbská pamětní medaile z tohoto období. Dunajský kříž je dokladem rumunské angažovanosti.

Spona ruského vojáka, který získal Za statečnost kříž Sv. Jiří. Na sponě je třetí v pořadí bulharská pamětní medaile na válku 1877-78 a jako poslední je srbská pamětní medaile z tohoto období. Dunajský kříž je dokladem rumunské angažovanosti.
URL : https://www.valka.cz/Kriz-za-prekroceni-Dunaje-t85992#403826Verze : 1
Název
Name
Kříž za překročení Dunaje
Trans - Danube Cross
Crucea Trecerea Dunarei
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Gurko, Josef Vladimírovič
DD.MM.RRRR Obrenovič, Milan
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Kriz-za-prekroceni-Dunaje-t85992#636884Verze : 0
MOD