Main Menu
User Menu

Kříž milosrdenství

Cross of Mercy / Крст милосрђа

     
Název:
Name:
Kříž milosrdenství
Název v originále:
Original Name:
Крст милосрђа
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.06.1913
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pavel Car, Tomislav Muhić : Serbian and Yugoslavian Orders and Decorations, Verlag Militaria
URL : https://www.valka.cz/Kriz-milosrdenstvi-t64416#582976Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Kříž milosrdenství
Název v originále:
Original Name:
Крст милосрђа
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.06.1913
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pavel Car, Tomislav Muhić : Serbian and Yugoslavian Orders and Decorations, Verlag Militaria
URL : https://www.valka.cz/Kriz-milosrdenstvi-t64416#582977Verze : 0
MOD
Kříž milosrdenství – Kříž milosrda
Cross of Charity
Barmherzigkeits Kreuz

Byla to doba 1. balkánské války v roce 1912 a jistě i tradice péče o raněné, tedy angažovanost společnosti v péči o své vojáky, která vedla k založení specializovaného vyznamenání určeného především ženám.
Toto specializované čestné vyznamenání je založeno dne 07.06.1913 a bylo udělováno v době balkánských válek především ženám, manželkám diplomatického sboru, který se angažoval ve prospěch raněných vojáků a všem osobám, tedy i mužům, kteří vykonávali náročnou práci při snaze o zlepšení podmínek léčení raněných a nemocných vojáků srbské armády,ale i tureckých zajatců a v 2.balkánské válce bulharských vojáků.
Medaile se udělovala jednak za těžkou a náročnou práci v době epidemii, požárech, záplavách, hladu atd. Dámám diplomatické sboru to bylo dozajista za charitativní práci spojenou s finanční podporu nemocnic a hlavně zabezpečením léků a obvazového materiálu pro potřebu polních nemocnic a obvazišť.
Kříže razila firma Artur Bertrand Paříž a dále firma Huguenin Fréres Le Locle, Švýcarsko.
Stuha kříže je opět světlemodré barvy. Ženy nosí kříž na stuze složené do ozdobné mašle.
Rozeznáváme dva základní typy:
Kříž s letopočtem 1912
Kříž s letopočtem 1913
Po ukončení balkánských válek, jen krátce bylo udělování ukončeno, aby se v letech 1914-18 tímto křížem mohli opět dekorovat všichni, kteří se pečlivě starali o nemocné a raněné vojáky další, tentokráte světové války.
Mezi nositelkami kříže nacházíme manželky příslušníků diplomatického sboru, ale např. i švédskou princeznu Astrit, pozdější belgickou královnu (viz. obrázek) neb se osobně zúčastnila humanitární pomoci jako dobrovolná zdravotní sestra Švédské mise.
Literatura:
Mila Piletič: Odlikovanja Jugoslovenskich naroda do 1941. Beograd 1987
Václav Měřička: Orden und Auszeichnungen Artia Praha, 1966
Poznámka:
Kříž s letopočtem 1913 je vzácný, obrázek ze české či moravské sbírky není k dispozici.
Kříž milosrdenství - Nositelka srbského kříže milosrdenství, královna Astrit  (Belgická)

Nositelka srbského kříže milosrdenství, královna Astrit (Belgická)
URL : https://www.valka.cz/Kriz-milosrdenstvi-t64416#320311Verze : 1
Zásluhou pana kolegy Ivera mi byl poskytnut kvalitní obrázek kříže s letopočtem 1913 . Jeho prodejní cena byla 250 euro .
URL : https://www.valka.cz/Kriz-milosrdenstvi-t64416#336334Verze : 0