Main Menu
User Menu

Kříž královny Marie

Cross of Queen Maria

     
Název:
Name:
Kříž královny Marie
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Struktura:
Structure:
Zlatý kříž
Stříbrný kříž
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Časopis firmy Spink 1964
Archiv Altmann
URL : https://www.valka.cz/Kriz-kralovny-Marie-t86576#409650Verze : 0
     
Název:
Name:
Kříž královny Marie (zlatý kříž)
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Zlatý kříž se stuhou
Klenot:
Badge:
Dekoraci zhotovil anglický mistr, zaměstnanec firmy Spink v Londýně. Kříž je zhotoven z kvalitního stříbra a je zlacený, není značený ani puncovaný.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Časopis firmy Spink 1964
Archiv Altmann
URL : https://www.valka.cz/Kriz-kralovny-Marie-t86576#409652Verze : 0
     
Název:
Name:
Kříž královny Marie (stříbrný kříž)
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1943/4
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
Stříbrný kříž se stuhou
Klenot:
Badge:
Dekoraci zhotovil anglický mistr, zaměstnanec firmy Spink v Londýně. Kříž je zhotoven z kvalitního stříbra, není značený ani puncovaný.


Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prameny:
Časopis firmy Spink 1964
Archiv Altmann
URL : https://www.valka.cz/Kriz-kralovny-Marie-t86576#409657Verze : 0
Kříž královny Marie
Cross of Queen Maria

Tento kříž navazuje na tradice dekorace péče o raněné a nemocné vojáky. Zde je jisté, že to je tradice, která se vztahuje ke kříži Milosrdenství z roku 1912.
Po rozdrcení Jugoslávie Německými a Italskými jednotkami se král Petar II. se svoji rodinou a dalšími členy vlády přesunul do exilu v Londýně. Jeho situace nebyla dobrá, neb Londýn vsadil na jednotky potomního prezidenta a generála J.B.Tita. Král sám si žil nad poměry a více než o politické dění v Jugoslávii se staral o zábavu a rozptýlení. V roce 1943-44, kdy situace na Balkáně byla jednoznačně na straně partyzánu se od krále odklonil i gen. Mihajlovič. (V této době u štábu gen. Tita již působila anglická vojenská mise).
Vlastní kříž zakládá manželka krále, královna Marie. Jejím cílem bylo odměnit věrné úředníky, diplomaty a jejich manželky, ale také pracovníky Jugoslávského Červeného kříže, který v Londýně působil. Královna (údajně) několik křížů udělila právě pracovníkům Červeného kříže a několika anglickým dámám.
Kříž byl založen ve dvou stupních:
Zlatý kříž (zlacené stříbro)
Stříbrný kříž
Dekoraci zhotovil anglický mistr, zaměstnanec firmy Spink v Londýně. Kříž je zhotoven z kvalitního stříbra, není značený ani puncovaný.
V roce 1945 se od krále odvrátili všichni věrní, část jich přešla k Titovi a část se uchýlila do emigrace.
Královna Marie již neměla peníze na zaplacení objednávky a tak firma Spink v šedesátých letech dvacátého století tyto kříže volně prodávala z důvodu získat peníze za provedenou zakázku. Je pravda,že se tyto křížky nechali koupit, ale v současnosti se řadí mezi vzácnější dekorace z konce královské Jugoslávie. Firma Spink tuto situaci po pravdě popsala ve svém časopise z ledna roku 1964. Kříže nazvala:
Řádem Milosrdenství – Orden der Barmherzigkeit
Popis kříže: (viz. obrázek)
Váha kříže: 12.80 g.
Prameny:
Časopis firmy Spink 1964
Archiv Altmann
Poznámka:
V případě, že někdo vlastní kříž zlatý, prosím o vložení obrázku. Za každou další informaci budu vděčný.Obrázky vlastní sbírka, možno publikovat.
Kříž královny Marie - Londýn: Král Petar II. a prezident Beneš.

Londýn: Král Petar II. a prezident Beneš.
URL : https://www.valka.cz/Kriz-kralovny-Marie-t86576#320596Verze : 1
Zlatý kříž královny Mary, který razila anglická firma Spink se řadí jednak mezi vzácné dekorace a dále mezi krásné dekorace. Zásluhou kolegy Romana Nohejla můžeme v plné kráse " vychutnat" i Zlatý kříž královny Marie a to dokonce i s originální sbírky .


Obrázky z privátní zahraniční sbírky poskytl kolega, který si nepořeje být jmenován .
URL : https://www.valka.cz/Kriz-kralovny-Marie-t86576#362412Verze : 0