Main Menu
User Menu

Kříž Pobřežní Stráže

Coast Guard Cross

     
Název:
Name:
Kříž Pobřežní Stráže
Název v originále:
Original Name:
Coast Guard Cross
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.10.2010
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Pobřežní stráž Spojených Států (United States Coast Guard) je od 2003 součástí Úřadu Národní Bezpečnosti (Department of Homeland Security). Zajšťuje ochranu námořních hranic Spojených Států, dodržování námořního práva (jak federálního, tak státního i mezinárodního). Především pak provádí veškeré záchranné a pátrací akce ve výsostných vodách Spojených států i mimo ně pokud je o to požádána.
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Pobrezni-Straze-t198145#568561Verze : 0