Main Menu
User Menu

Kříž Alžběty

Elizabeth Cross / Crucea Elisabeta

     
Název:
Name:
Kříž Alžběty
Název v originále:
Original Name:
Crucea Elisabeta
Datum vzniku:
Date of Establishment:
06.10.1878
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kurt-Gerhard Klietman: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Alzbety-t59198#570781Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Kříž Alžběty
Název v originále:
Original Name:
Crucea Elisabeta
Datum vzniku:
Date of Establishment:
06.10.1878
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kurt-Gerhard Klietman: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Alzbety-t59198#570782Verze : 0
MOD
Balkánská válka, kterou vedlo Rusko v letech 1877/78 jistě měla upevnit ruské pozice na Balkáně, ale zároveň pomohla balkánským státům jako bylo Srbsko, Černá Hora, Bulharsko, Rumunsko i Řecko získat sebedůvěru a upevnit státnost. Válka byla krutá plna lidských obětí.
Vlastní dekorace byla založena k ocenění dam z vyšší společnosti, ze šlechtických kruhů, které se podíleli na léčení, ošetřování a dalších úkolů spojených s pomoci trpícím vojákům. Rumunsko bylo v této válce angažováno na straně Ruska a na území Rumunska se léčili ranění a zmrzačeni Ruští i Bulharští vojáci. Byla to těžká doba a proto z rozhodnutí krále byla založena prostá dekorace jako upomínka válečné tragedie.
Kříž je popsán kolegou Chudým v úvodní části a tak jen několik poznámek. Dámy ze šlechtických kruhů nebyly příliš spokojeny s „obyčejnou„ dekoraci vyrobenou z obecného (s prostého) kovu, a tak se objevují privátně upravené kříže zde nejvíce zlacené, ale i částečně smaltované ve středovém medailonu.
Je jisté, že právě tato dekorace zřízena pro dámy je ze sběratelského hlediska ceněna více, než například nižší stupně Rumunských řádů.
Ukázka řádu Alžběta:
- z privátní sbírky
- ze sbírky fal. USA
Literatura je uvedena v úvodní části.
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Alzbety-t59198#370971Verze : 1
Název
Name
Kříž Alžběty
Elizabeth Cross
Crucea Elisabeta
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Alzbety-t59198#636883Verze : 0
MOD