Main Menu
User Menu

Komenský

KOMENSKÝ22.1.1945


U obce Pohledy u Svitav byla ze SSSR vysazena skupina KOMENSKÝ. Jednalo se o desetičlenný výsadek 4. UF, určený k rozvíjení partyzánského boje a průzkumu v prostoru Svitavska a Moravské Třebové. Velitelem byl dělník Gustav Schneider (22.9.1909) a dalšími členy dělník Helmuth Morche (27.7.1908), úředník Robert Reich (30.3.1920), Rudolf Walter (26.9.1917) a příslušníci Rudé armády I. K. Čerepenko, I. J. Borisjuk, V. I. Kolmogorcev, K. P. Jegorov, N. V. Rudov a G. J. Gurevič. Parašutisté byli vystrojeni civilním oděvem, vatovanými obleky a vyzbrojeni samopaly PPŠ, pistolemi TT, trhavinami a municí, uloženou ve 4 zásobnících. Osudy skupiny po seskoku byly určeny jednak tím, že německé obyvatelstvo okamžitě upozorňovalo na jakékoliv známky pobytu a pohybu výsadkářů a samo se pokoušelo klást odpor silami Volksturmu, a že v nedalekých Letovicích se krátce předtím usadila zvláštní německá protipartyzánská jednotka, tzv. ZbV Komando 28, mobilní a speciální protipartyzánská jednotka se zkušenostmi z Maďarska. Na doskokové ploše byly nalezeny padáky, zásobníky se zbraněmi a municí a na gestapo docházela četná hlášení z vesnic Banín, Křenov, Dolní Rudná, Šnekov a Přední Arnoštov o pokusech parašutistů sjednat kontakt s obyvatelstvem a získat informace i potravu. Teprve 24. ledna 1945, příchodem na území, osídleném českým obyvatelstvem v obcích Malonín a Bělá u Jevíčka, se výsadkářům dostalo prvního úkrytu a byla zde instalována i rádiová stanice. Ale to již byla v chodu rozsáhlá pátrací a stíhací akce ZbV Kommanda 28 k obklíčení skupiny. To se podařilo 25. ledna 1945 a v nastalém boji u Horního Křenova 7 parašutistů padlo (např. Schneider a Walter), do zajetí padli Morche a Reich. Morche byl následně popraven, Reich byl umučen v Kounicových kolejích v Brně. Zajatci byli po vyslechnutí popraveni. Zachránil se pouze náčelník štábu Čerepenko, který se zraněním z ohroženého prostoru uprchl, skrýval se u českých obyvatel, aby se nakonec připojil k partyzánskému oddílu JERMAK.
URL : https://www.valka.cz/Komensky-t46274#180209Verze : 0