Main Menu
User Menu

Klášterec nad Ohří

okr. Chomutov

     
Název:
Name:
Klášterec nad Ohří
Originální název:
Original Name:
Klášterec nad Ohří
Další názvy:
Other Names:
Klösterle an der Eger
Claustrellum (1352)
Closterlin (1356)
Claustralium (1399)
Closterlij (1356)
in Claustrello (1363)
de Klasterzecz (1407)
Classterzecz (1431)
Klassterecz (1541)
Klassterzecz (1545)
na Klášterci (1615)
Klösterle (1787)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Chomutov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°23'04.00"N 13°10'17.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Klášterec nad Ohří (k. ú. Klášterec nad Ohří)
Ciboušov (k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří)
Hradiště (k. ú. Hradiště u Vernéřova, Pavlov u Vernéřova a Potočná u Vernéřova)
Klášterecká Jeseň (k. ú. Klášterecká Jeseň a Kunov)
Lestkov (k. ú. Lestkov u Klášterce nad Ohří a Velká Lesná)
Mikulovice (k. ú. Mikulovice u Vernéřova)
Miřetice u Klášterce nad Ohří (k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří)
Rašovice (k. ú. Rašovice u Klášterce nad Ohří)
Suchý Důl (k. ú. Suchý Důl u Klášterce nad Ohří)
Šumná (k. ú. Klášterec nad Ohří)
Útočiště (k. ú. Klášterec nad Ohří)
Vernéřov (k. ú. Vernéřov)
Kunov
Pavlov
Potočná
Velká Lesná
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1352
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Zámek Klášterec
Kostel Nejsvětější Trojice
Kostel Navštívení Panny Marie
Radnice
Sladovna
Lázně Evženie
Sala terrena
Pozůstatky staré pece
Sloup Nejsvětější Trojice
Mariánský sloup se sochou Panny Marie Ochranitelky
Socha sv. Floriána
Socha sv. Jana Nepomuckého (na mostě)
Socha opata sv. Prokopa
Sedm zastavení Bolestné cesty Panny Marie
Muzea:
Museums:
Muzeum českého porcelánu
Osobnosti:
Personalities:
Sigmund von Thun und Hohenstein
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
commons.wikimedia.org
commons.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Klasterec-nad-Ohri-t114989#646081Verze : 4
Kostel Panny Marie Utěšitelky


Jednolodní rokokový kostel zasvěcení Panny Marie Utěšitelky, který byl vystavěn v letech 1743 až 1760 stavitelem Janem Kryštofem Koschem. Roku 1831 byly k průčelí po stranách nároží přistavěny hranolové věže. Nachází se v areálu hřbitova.


Zdroje:
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz

Klášterec nad Ohří - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Klasterec-nad-Ohri-t114989#647194Verze : 0
Kostel Nejsvětější Trojice


Jednolodní barokní kostel z let 1665 až 1670 s přísně symetrickým komponovaným bazilikálním průčelím, členěným pilastry v iónském řádu a horizontálně profilovaným achitrávem. Roku 1850 byla k severní straně kostela přistavěna zvonice. Plán kostela vypracoval Carl Lurag, stavbu realizoval Rossi de Luca.


Zdroje:
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz

Klášterec nad Ohří - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Klasterec-nad-Ohri-t114989#647196Verze : 0
Sala terrena


Raně barokní Sala terrena se nachází naproti zámku, zbudována po roce 1650. Doplňují ji sochy od sochaře Jana Brokofa.


Zdroj:
mapy.cz

Klášterec nad Ohří - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Klasterec-nad-Ohri-t114989#647248Verze : 0
Radnice


Budova nové radnice je situována na západním rohu náměstí Dr. E. Beneše, jedná se o dominantu náměstí od stavitele Böhma. Vystavěna v letech 1855 až 1860 v pseudorenesančním stylu, její dominantou je osmiboká věž.Zdroj:
cs.wikipedia.org

Klášterec nad Ohří - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Klasterec-nad-Ohri-t114989#647249Verze : 0
Hřbitovní kaple


Kaple postavená v rokokovém stylu kolem roku 1765 je situována na severovýchodní straně hřbitovní zdi u kostela Panny Marie Utěšitelky.Zdroj:
mapy.cz

Klášterec nad Ohří - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Klasterec-nad-Ohri-t114989#647251Verze : 0
Pomník obětem 1. světové války

Pomník se nachází u kostela Panny Marie Utěšitelky, na hřbitově stojí samostatně. Text je vyveden v němčině. Ve spodní části je dodatková tabulka v češtině a němčině s textem "Na památku obětem světových válek a odsunu. Vzpomínejme na minulost a poučme se z historie."
Klášterec nad Ohří - Foto vlastní

Foto vlastní
Klášterec nad Ohří - Foto vlastní

Foto vlastní
Klášterec nad Ohří - Foto vlastní

Foto vlastní
Klášterec nad Ohří - Foto vlastní

Foto vlastní
Klášterec nad Ohří - Foto vlastní

Foto vlastní
Klášterec nad Ohří - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Klasterec-nad-Ohri-t114989#647252Verze : 1
Pomník obětem válek a násilí


Prostý pomník se nachází u kostela Panny Marie Utěšitelky, na hřbitově stojí vedle pomníku Rudé armády.
Klášterec nad Ohří - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Klasterec-nad-Ohri-t114989#647253Verze : 0
Pomník Rudé armády

Pomník se nachází u kostela Panny Marie Utěšitelky, na hřbitově stojí vedle pomníku obětem válek a násilí.
Klášterec nad Ohří - Foto vlastní

Foto vlastní
Klášterec nad Ohří - Foto vlastní

Foto vlastní
Klášterec nad Ohří - Foto vlastní

Foto vlastní
Klášterec nad Ohří - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Klasterec-nad-Ohri-t114989#647254Verze : 2
Fara


Barokní dvoupodlažní budova z roku 1727, po požáru města roku 1859 upravena klasicistně. Nachází se při kostelu Nejsvětější Trojice.


Zdroj:
https://pamatkovykatalog.cz/fara-13289070

Klášterec nad Ohří - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Klasterec-nad-Ohri-t114989#647255Verze : 0
Porcelánka


Areál bývalé manufakturní porcelánky založené roku 1794 hrabětem Františkem Josefem Thunem a Johannem Nikolausem Weberem. Výroba zde byla ukončena v 70. letech 20. století a přesunutá do nových prostor, kde nadále pokračuje.


Zdroj:
https://pamatkovykatalog.cz/porcelanka-2323104

Klášterec nad Ohří - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Klasterec-nad-Ohri-t114989#647256Verze : 0