Main Menu
User Menu

Kaim + Lorenz + Kamm

Kaim + Lorenz + Kamm18.3.1943


V protektorátu byli ze SSSR vysazeni parašutisté, sudetoněmečtí komunisté Adolf Kaim (30.9.1911), dělník Franz Lorenz (1908) a Osvald Kamm (1909). Zatím nejsou známy bližší podrobnosti o místě jejich vysazení ani o úkolu, jímž byli pověřeni. Patrně směřovali do západočeského pohraničí, na Karlovarsko, odkud vesměs pocházeli a měli tak jistou možnost navázat kontakt s osobami z předválečných politických styků. Sporadické zprávy z poválečného období svědčí o tom, že se některým podařilo do svého prostoru proniknout. Adolf Kaim byl vysazen samostatně v blízkosti Berlína 27. března 1943. Byl udán jednou ze svých splupracovnic a v září 1944 popraven v Oranienburgu. Lorenz a Kamm byli popraveni v prosinci 1944 v Drážďanech.
URL : https://www.valka.cz/Kaim-Lorenz-Kamm-t46102#179810Verze : 0