Main Menu
User Menu

Kaboš+Dyck

Členové: Ing. Andrej Kaboš, Josef Dyck (krycí jména: Keller, Josef Novák)
Datum výsadku: 10. 8. 1941
Místo výsadku: Wloszcowa (Polsko, 10 km od Sv. Przylky)
Úkol: zpravodajská činnost pro NKVD
Místo působení: Slovensko (Kaboš) a Praha (Dyck)


Osud členů výsadku:
J. Dyck se zabil při seskoku
A. Kaboš se 20. 8. dostal na Slovensko, kde zahájil svou činnost, získal 7 spolupracovníků, ale koncem roku 1942 byla vypátrána jeho vysílací stanice a byl 10. 12. 1942 zatčen. Byl vyslýchán a vězněn v Bratislavě na ÚŠB. 29. 8. 1944 se mu podařilu uprchnout z vojenské nemocnice, kde byl po nějaký čas léčen. 2. 9. 1944 se dal k dispozici SNR.


Josef Dyck
narozen 21. 2. 1904 v Březových Krupech u Uherského Hradiště.
Andrej Kaboš
narozen 25. 8. 1912 v Pětikostelí (Pécz) v Maďarsku.
URL : https://www.valka.cz/Kabos-Dyck-t20272#76267Verze : 0
Kaboš + Dyck10.8.1941


Nad okupovaným Polskem severně od Krakova u obce Przylek byli Sověty vysazeni dva parašutisté – komunistický funkcionář a stavební inženýr Andrej Kaboš – „Ján Schultz“ (25.8.1912) a vídeňský Čech a interbrigadista Josef Dyck - „Jan Novák“ (2.4.1904). Dosud není známo, zda k vysazení v Polsku došlo navigačním omylem, či plánovaně. Pro první možnost svědčí skutečnost, že na místě seskoku bylo nalezeno množství letáků s textem sovětsko - britské dohody ve slovenštině, které měly zřejmě zakrýt skutečný důvod přítomnosti sovětského letounu. Kaboš směřoval na Slovensko, na adresu Ludovíta Benady, přes něhož se měl spojit s ilegálním vedením KSS a později zřídit z místních zdrojů rádiové spojení s Moskvou. Tak jej alespoň před odletem úkoloval v hotelu Moskva člen zahraničního vedení KSČ Václav Kopecký. Vedle instrukcí prošel padákovým, zpravodajským a rádiovým výcvikem, obdržel šifrovací pomůcky, 40.000 slovenských korun. Po přistání se pěšky dostal na Slovensko, nalezl úkryt a ilegální spojení v Liptovském Mikuláši. K vedení ilegální organizace však nepronikl pro rozsáhlé zatýkání v řadách aktivistů KSS. Bezúspěšně se pokoušel o zřízení rádiového spojení, až byl sám zatčen 16. prosince 1942 slovenskou ÚŠB (Ústredna štátnej bezpečnosti - tajná státní policie) a vězněn až do povstání na Slovensku. Druhý z parašutistů se při seskoku zabil. V jeho osobních věcech byly nalezeny doklady na jméno Jan Novák, 4360 DM, 3000 Sk a 3000 US dolarů. Pozornost vzbudil zápisník s několika adresami v Praze. Gestapo usoudilo, že doklady jsou falešné a teprve po zatčení dalších parašutistů ze SSSR identifikovalo mrtvého parašutistu jako Josefa Dycka, který měl zřejmě poslání jak v Praze, tak ve Vídni.
URL : https://www.valka.cz/Kabos-Dyck-t20272#179788Verze : 0