Main Menu
User Menu
JURAJ



18.10.1944


U Velkého Dyoséku na území zabraném Maďarskem byla ze SSSR vysazena zpravodajská skupina JURAJ, která byla vyslána do prostoru západního Slovenska. Členy byli dělník Jozef Maco – Jozef Mikulanič (13.1.1921) a dělník Ján Janský (27.11.1921). Výsadkáři zakopali na místě seskoku padáky a zdrželi se až do svítání, aby se místně orientovali a teprve potom zahájili přesun do Trnavy. V 08,30 hod. dosáhli Pustý Fedyméš, ležící již na slovenském území, zde nasedli do autobusu a bez obtíží přijeli do Trnavy. Po uložení zavazadel v úschovně místní železniční stanice začali hledat vhodné místo pro úkryt a vysílání. Pro činnost v zázemí byli vybaveni civilním oděvem, falešnými doklady (občanská legitimace a domovský list), zásobou stravy na první týden, rádiovou stanicí TENZOR a menší finanční hotovostí (1000 DM a 500 Sk). Maco nalezl a s pomocí vzdálených příbuzných získal v obci Suchá kontakt na Jána Burkoviče, zaměstnance trnavského velkostatku, u něhož se parašutisté skrývali a zřídili vysílací místo. S jeho pomocí v krátké době rozšířili počet svých spolupracovníků na 8 osob. Získávali od nich zprávy o vojenské, politické a hospodářské situaci v prostoru Sereď – Bratislava - Trnava, úkryty, kurýrní služby i daklší doklady pro cestování. Nejvýznamnějším z nich se stal Ferdinand Krupa, přednosta železniční stanice Bratislava - Rača, který předával informace o pohybu a složení německých vojenských transportů. Úspěšná činnost skupiny trvala do konce prosince 1944. Parašutistům se stalo osudným setkání a pozdější spolupráce s parašutistou Jánem Krausem, který byl po vysazení zajat gestapem, údajně se stal jeho spolupracovníkem a prozradil ilegální byt Janského. Ten byl 29. prosince v Trnavě zatčen gestapem a od něho byla zjištěna ilegální přepážka na Maca. Zatčení unikl náhodnou shodou okolností, opustil Trnavu a nalezl úkryt nejprve u Michala Pětiprstého, později u Dominika Gaža v obci Švajnbach u Pezinku. Zde pokračoval ve vysílání (celkem odeslal 35 a přijal 30 zpráv) až do 19. března 1945, kdy v noci přešel frontu v prostoru Tekovská Breznica. Janský byl vězněn až do konce války v Bratislavě, Mauthausenu a Ebensenu, kde se dočkal osvobození britskou armádou, konce války a návratu do vlasti.
URL : https://www.valka.cz/Juraj-t46169#179918Verze : 0