Main Menu
User Menu

Javor I., II., Jablonka

JAVOR I.19.1.1945


U Závažnej Poruby u Liptovského Mikuláše byla ze SSSR vysazena skupina JAVOR, jednotka hloubkového průzkumu 4. Ukrajinského frontu. Velitelem byl Karel Kopálek (14.3.1921) a dalšími členy účetní Jozef Jablonka (24.1.1919), Ján Kubaško (23.2.1916), Michal Chovan (20.9.1920), Vlado Gregor, dělník Filip Patkan (9.3.1923) a 2 příslušníci Rudé armády Anna Molotovová a Michal Romanovič Romanov. Skupina se shromažďovala po seskoku pomocí výstřelů z pistole a raket obtížně a plného počtu dosáhla až po třech dnech. Předmětem zájmu průzkumné skupiny bylo rozmístění německých jednotek, jejich přesuny, druhy zbraní a palebná postavení, opevňovací práce, rozmístění velitelství, štábů, spojovacích uzlů a skladišť. Zprávy zásadně získávala vlastním pozorováním a výslechem zajatých důstojníků a vojáků, zbavovaných poté života. Skupina podnikala průzkum z lesního tábora a částečně využívala pomoci místního obyvatelstva pro zásobování i získávání zpráv. S vojsky Rudé armády se skupina JAVOR spojila 2. února 1945.JABLONKA22.2.1945


Druhou misi za německou frontu podnikl Jozef Jablonka sám. V Krakově byl 22. února 1945 pověřen plk. Rudé armády Piznerem, aby ještě týž den seskočil padákem u osady Bítov (20 km západně od Ostravy) a nejpozději do 5. března zjistil stav německé obrany na čáře Ostrava - Těšín v délce přibližně 100 km s tím, že uvedeným prostorem projde a bude si všímat opevňovacích prací. Poté co přejde frontu, ohlásí se u nejbližšího sovětského velitele heslem. Dostal mapu, kompas, 3000 protektorátních korun a 1000 zlotych. Civilní oblek a falešné doklady měl z předešlé operace, stejně tak pistoli TT a 16 nábojů. Jeho výstroj byla doplněna aktovkou a týdenní dávkou potravin. Ve 21,05 byl vysazen daleko mimo původně stanovenou doskokovou plochu, přímo do obce Rašenice (mezi Bučovicemi a Slavkovem). Při dopadu na zmrzlou zem si pohmoždil kotník, s padákem v náručí odbelhal do blízkého lesa a tam vyčkal svítání. Ráno oslovil dřevorubce, který byl ochoten k okamžité pomoci, ukryl jej ve svém domě, kde se dva dny zotavoval ze svého zranění. Kolem 25. února 1945 se cítil schopen pokračovat v plnění úkolu, odjel vlakem do Ostravy a odtud prošel pěšky, na povozech místních rolníků, často ukryt pod jejich nákladem, až k městu Bielsko - Biala. Na výšině Magura se po dvě noci marně pokoušel projít německou obranou. Teprve třetí noc, 6. března 1945, přešel frontu, byl okamžitě dopraven ke štábu 4. UF a podal hlášení genmjr. Graznovovi.JAVOR II.26.3.1945


Třetí seskok do německého týlu provedl Jablonka opět v sestavě skupiny JAVOR, v níž z původní sestavy zůstali ještě Chovan a Kubaško. Dřívější československé vojáky nahradili příslušníci Rudé armády. Z Krakova byla 25. března 1945 skupina přesunuta na letiště Krosno, zde vystrojena, vyzbrojena, vybavena padáky a následující den, 26. března ve 20,15 hod. vysazena z letounu C - 47 Dakota u obce Krhová v okrese Valašské Meziříčí. Měla plnit standardní průzkumné poslání a některé zvláštní úkoly, jako navázání spojení s gen. Braunem, organizovat místní odbojové hnutí a využít jej ve prospěch průzkumu a získávání zpráv o německé obraně. Významnou pomoc získala od Rudolfa Rýdla z Valašského Meziříčí, Ondřeje Bartona z Hodslavic a rodiny Žitníkových v Krhové. S jejich pomocí byli získáni další pomocníci, což umožnilo skupině JAVOR kontrolovat prostor na vzdálenost 70 km. Jedním z posledních úkolů bylo vzetí pod ochranu plk. Jana Satorie (2. května 1945). Spojením s jednotkami 1. československého sboru 6. května 1945 byla ukončena bojová činnost skupiny JAVOR.
URL : https://www.valka.cz/Javor-I-II-Jablonka-t46271#180206Verze : 0