Main Menu
User Menu
JANKO24.4.1945


U obce Cotkytle na vrchu Lázek mezi Herborticemi a Janoušovem byla ze SSSR vysazena skupina JANKO, skupina hloubkového průzkumu na Lanškrounsku. Pětičlennou skupinu tvořili velitelka Taisija Georgijevna Kuzněcova, 2 Rumuni Nicolae Ganet a Nocile Muntjana a českoslovenští zástupci elektrotechnik Bohuslav Bursa (4.5.1912) a Michal Mocný (1.1.1922). Výsadek přistál v oblasti osídleném německým obyvatelstvem, což vedlo k téměř okamžitému pronásledování. Navíc se při přistání těžce zranil Mocný, který se z těchto důvodů s výsadkem nespojil, byl drhý den německou pátrací skupinou nalezen a zastřelen. Východiskem z beznadějné situace výsadku se stal úkryt, který nalezli jeho členové u rodiny Knápkových v Janoušově u Cotkytle. Výsadkáři v něm přečkali pátrací akci a poté navázali spolupráci s poměrně rozvětvenou místní ilegální organizací "Národní sdružení československých vlastenců" v oblasti Zábřeh - Šumperk, pod jehož ochranou se dočkali konce války.
URL : https://www.valka.cz/Janko-t46296#180232Verze : 0