Main Menu
User Menu
Král Jan VI.


- vládl v letech 1792 - 1826 (od 1792 regent, 1807 - 21 v Brazílii)
URL CZ: https://www.valka.cz/Jan-VI-t25230#92438Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Jan-VI-t25230#92438Version : 0
Narodil se 13. května 1769 jako mladší syn princezny Marie I. a Pedra III. - bratra krále Josefa I. Emanuela. Po
smrti svého staršího bratra v roce 1788 se stal následníkem trůnu a poté, co jeho matka přestala vykonávat vládu, se v roce 1792 stal jejím spoluvládcem. Od roku 1799 pak získal ofociální titul prince-regenta.


Za vlády prince Jana dosáhl britský vliv v Portugalsku svého vrcholu. To přivedlo do země nejprve španělská a později francouzská vojska. V listopadu 1807 byl celý dvůr nucen uprchnout do Brazílie. Tam princ Jan zůstal i poté, co byla Napoleonova vojska v roce 1811 z Portugalska vyhnána a v zemi se ujala vlády armáda pod vedením britského maršála W. C. Beresforda. Teprve, když povstání vojenské posádiky v Portu svrhlo maršálovu vládu, vrátil se, nyní již král Jan VI. v červnu 1821 do Portugalska. Vládu nad Brazílií svěřil svému nejstaršímu synovi Pedrovi. O rok později přijal král ústavu, podobnou té, jakou přijaly cortesy roku 1812 v sousedním Španělsku. Když tam král Ferdinand VII. s pomocí francouzské armády konstituci potlačil, pokusil se také portugalský princ Miguel provést státní převrat. Králi Janovi VI. se podařilo s britskou pomocí tento puč v roce 1824 potlačit a konstituci udržet.


Král Jan VI. zemřel 26. března 1826.
URL CZ: https://www.valka.cz/Jan-VI-t25230#104390Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Jan-VI-t25230#104390Version : 0