Main Menu
User Menu

Jak prokázat (ne)spolupráci s nacisty?

Is there a way to prove Nazi collabrotaion?

Diskuse
Dobrý den, kolegové,


rád bych vás poprosil o pomoc: zajímám se o život několika slezských politiků, kteří se narodili ještě v dobách monarchie, zažili však také 2. sv. válku. Existuje letmá zmínka také o tom, že někteří z nich se setkali s účastníky Runcimanovy mise (snad s Ashton-Gwatkinem, nelze určitě říci), po válce se pak objevily zprávy o jejich kolaboraci.


Doteď jsem se zabýval zcela jinými tématy (v souvislosti s monarchií), zajímalo by mne však, jak je možné prokázat, zda dotyčný s Runcimanem v kontaktu byl, popř. jakou formou spolupracoval (nebo ne) v dobách protektorátu.


Zatím jsem prošel seznamy kolaborantů v ABS, několik fondů v Opavě, ale –ne nečekaně– se žádné hledané jméno neobjevilo. S uvedenou problematikou jsem v úplných začátcích, přesto:


1. Jaký druh archiválií (popř. archiv) byste v takovém případě vyhledávali? Žádné "přímé" důkazy (průkazné fotografie, vzpomínky, paměti) se mi zatím dohledat nepodařilo.


2. Zabýval se někdo z vás prameny k Runcimanově misi? Myslíte, že lze vůbec dohledat i jiné zprávy než
ty oiciální do VB (které nicméně o jménech hledaných osob nemluví)?


Za jakoukoli podnětnou myšlenku (třeba i možnou, ne úplně známou literaturu) budu vděčný.


Děkuji.
URL : https://www.valka.cz/Jak-prokazat-ne-spolupraci-s-nacisty-t210179#593523Verze : 0