Main Menu
User Menu

Instituce a jednotky válečného námořnictva - přehled

Instytucje i oddziały Marynarki Wojennej


Název instituce nebo jednotky Český překlad názvu
1 Batalion Morski [1939-1939] 1. námořní prapor [1939-1939]
1 Dywizjon Bojowy [1939-1939] 1. bojový oddíl [1939-1939]
1 Morski Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej [1939-1939] 1. námořní protiletadlový dělostřelecký oddíl [1939-1939]
1 Morski Pułk Strzelców [1939-1939] 1. námořní střelecký pluk [1939-1939]
2 Batalion Morski [1939-1939] 2. námořní prapor [1939-1939]
2 Dywizjon Bojowy [1939-1939] 2. bojový oddíl [1939-1939]
2 Morski Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej [1939-1939] 2. námořní protiletadlový dělostřelecký oddíl [1939-1939]
2 Morski Pułk Strzelców [1939-1939] 2. námořní střelecký pluk [1939-1939]
3 Dywizjon Bojowy [1939-1939] 3. bojový oddíl [1939-1939]
Batalion Marynarzy [1939-1939] Námořnický prapor [1939-1939]
Batalion przeciwlotniczych karabinów maszynowych [1939-1939] Protiletadlový kulometný prapor [1939-1939]
Batalion saperów [1939-1939] Ženijní prapor [1939-1939]
Baza Wysunięta z Pogotowiem Technicznym [1939-1939] Předsunutá základna s technickou pohotovostí [1939-1939]
Czerwoni Kosynierzy [1939-1939] Rudí kosyníři [1939-1939]
Dowództwo Floty [1939-1939] Velitelství loďstva [1939-1939]
Dywizjon Artylerii Nadbrzeżnej [1939-1939] Oddíl pobřežního dělostřelectva [1939-1939]
Dywizjon Kontrtorpedowców [1939-1939] Oddíl torpédoborců [1939-1939]
Dywizjon Minowców [1939-1939] Oddíl minolovek [1939-1939]
Dywizjon Okrętów Podwodnych [1939-1939] Ponorkový oddíl [1939-1939]
Flotylla Rzeczna [1939-1939] Říční flotila [1939-1939]
Główna Składnica Materiałowa Marynarki [1939-1939] Hlavní materiální sklad námořnictva [1939-1939]
Grupa Kutrów [1939-1939] Skupina člunů [1939-1939]
I Batalion Rezerwowy [1939-1939] I. záložní prapor [1939-1939]
II Batalion Rezerwowy [1939-1939] II. záložní prapor [1939-1939]
III Batalion Rezerwowy [1939-1939] III. záložní prapor [1939-1939]
IV Batalion KOP "Hel" [1939-1939] IV prapor SOP "Hel" [1939-1939]
Kadra Floty [1939-1939] Kádr loďstva [1939-1939]
Kadra Flotylli Rzecznej [1939-1939] Kádr říční flotily [1939-1939]
Kierownictwo Marynarki Wojennej [1939-1939] Velení válečného námořnictva [1939-1939]
Kolumna Samochodów Lądowej Obrony Wybrzeża [1939-1939] Automobilní kolona Pozemní obrany pobřeží [1939-1939]
Komenda Portu Wojennego Gdynia [1939-1939] Velitelství vojenského přístavu Gdyně [1939-1939]
Komenda Portu Wojennego Pińsk [1939-1939] Velitelství vojenského přístavu Pinsk [1939-1939]
Lądowa Obrona Wybrzeża [1939-1939] Pozemní obrana pobřeží [1939-1939]
Morska Brygada Obrony Narodowej [1939-1939] Námořní brigáda Národní obrany [1939-1939]
Morska Kompania Łączności [1939-1939] Námořní spojovací rota [1939-1939]
Morska Kompania Reflektorów [1939-1939] Námořní světlometná rota [1939-1939]
Morska Obrona Wybrzeża [1939-1939] Námořní obrana pobřeží [1939-1939]
Morski Dywizjon Artylerii Lekkiej [1939-1939] Námořní lehký dělostřelecký oddíl [1939-1939]
Morski Dywizjon Lotniczy [1939-1939] Námořní letecká peruť [1939-1939]
Morski Dywizjon Żandarmerii [1939-1939] Námořní oddíl polního četnictva [1939-1939]
Morski Pluton Gazowo-Chemiczny [1939-1939] Námořní plynově-chemická četa [1939-1939]
Oddział Łączności [1939-1939] Spojovací jednotka [1939-1939]
Oddział Minowo Gazowy [1939-1939] Minovací a plynová jednotka [1939-1939]
Oddział Obrony Lądowej Morskiego Dywizjonu Lotniczego [1939-1939] Jednotka pozemní obrany Námořní letecké peruti [1939-1939]
Oddział Wydzielony na Prypeci [1939-1939] Vyčleněná jednotka na Pripeti [1939-1939]
Pluton kolarzy Lądowej Obrony Wybrzeża [1939-1939] Cyklistická četa Pozemní obrany pobřeží [1939-1939]
Pluton Łącznikowy Dowództwa Lądowej Obrony Wybrzeża [1939-1939] Kurýrní četa Velitelství pozemní obrany pobřeží [1939-1939]
Rejon Umocniony "Hel" [1939-1939] Opevněná oblast "Hel" [1939-1939]
Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej [1939-1939] Kadetní škola válečného námořnictva [1939-1939]
Szwadron "Krakusów" Obrony Narodowej [1939-1939] Jezdecká eskadrona Národní obrany [1939-1939]
Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej [1939-1939] Přístavní dílny válečného námořnictva [1939-1939]
Wojskowa Składnica Tranzytowa na Westerplatte [1939-1939] Vojenské tranzitní skladiště na Westerplatte [1939-1939]
URL : https://www.valka.cz/Instituce-a-jednotky-valecneho-namornictva-prehled-t74129#262996Verze : 0
MOD